Pegroco investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Pegroco Invest

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Vi söker främst efter verksamheter med en etablerad marknadsposition och gärna sådana där det finns ett behov av att genomföra större förändringar. Detta förändringsbehov kan vara strukturellt eller affärsinriktat. Det kan till exempel vara när ledningen vill genomföra ett utköp från huvudägaren, när företaget står inför ett generationsskifte eller när entreprenören vill expandera bolaget till nästa steg i utvecklingen men inte har nödvändiga resurser.

Pegroco är aktiva och långsiktiga ägare. Pegroco fokuserar på investeringar där man kan bidra till att skapa lönsamhet och värde i företagen genom att nyttja sina medarbetares operativa, industriella och finansiella erfarenhet, och sitt starka affärsnätverk.

Pegroco har även en rådgivande verksamhet, Pegroco Advisory, som erbjuder tjänster inom kapitalanskaffning, företagsförsäljning och affärsutveckling.

Under våra tio år har vi genomfört ett tjugotal investeringar. Våra investeringar under 2016 var i mätteknikbolaget Mantex AB i april, i Norrbottens Bergteknik AB i maj, i RC Hisservice AB i november, samt i Mechanum AB och förvärvet av KL Ventures II AB i december. Vi har sedan byggt vidare på vårt innehav av Norrbottens Bergteknik när vi 2017 förvärvade de norska bolagen Vestfold Fjellboring AS och Norsk Fjellsprengning AS samt i januari 2018 Sogndalen Fjellsprengning AS. Tillsammans bildar nu de fyra bolagen gruppen Nordisk Bergteknik. 

Vi avslutade 2017 genom att i en inkråmsaffär förvärva verksamheten i Sarlin Furnaces. Bolaget är marknadsledande i Sverige inom industriugnar för värmebehandling av metaller och bland kunderna finns flera stora svenska industriföretag.

Nyheter

Pegrocos portföljbolag Flexenclosure har fått en stor order 

Ordern är ett mångmiljonkontrakt i dollar på ett eCentre datacenter från Globe Telecom på Filippinerna. Flexenclosure tillverkar prefabricerade datacenter samt kraftregleringssystem för basstationer. Med den mottagna ordern visar Flexenclosure återigen att man har en stark global position inom den snabbväxande datacentermarknaden .  Läs mer här

Pegroco Invest AB (publ) inför teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande 2018-04-18 Årsstämma den 18 april 2018 i Pegroco Invest AB (publ) beslutade att vederlagsfritt emittera högst 500 000 teckningsoptioner till sitt helägda dotterbolag Pegroco Holding AB med rätt och skyldighet…

Kommuniké från årsstämma i Pegroco Invest AB (publ)

| Okategoriserade, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande 2018-04-18 Pegroco Invest AB (publ) har hållit årsstämma onsdagen den 18 april 2018. Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades vid stämman. Fastställande av resultat- och balansräkning…

Innehav

För närvarande har Pegroco tretton aktiva investeringar i bolag inom ett flertal branscher, här nedan presenterade i bostavsordning, som 2017 sammanlagt har intäkter på över 1,65 miljarder kronor. Läs mer om bolagen genom att klicka på respektive bolags ruta här nedan eller gå in under fliken Innehav.

Alelion

Flexenclosure

Hagabadet

FinWire

Mantex

Mechanum

Nordic MRO

Nordisk Bergteknik

RC Hisservice

Scandinavian Enviro Systems

Stockholms Spårvägar

Nyheter24-Gruppen

Pegroco i korthet

13
Nuvarande antal investeringar
900
Antal anställda i portföljbolagen
13
Antal länder där portföljbolagen är representerade
1652
Portföljbolagens sammanlagda omsättning i Mkr

Nyheter

Pegroco Invest AB (publ) inför teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande 2018-04-18 Årsstämma den 18 april 2018 i Pegroco Invest AB (publ) beslutade att vederlagsfritt emittera högst 500 000 teckningsoptioner till sitt helägda dotterbolag Pegroco Holding AB med rätt och skyldighet…

Pegroco Invest AB har ansökt om och godkänts för listning på Nasdaq First North Premier

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 11 april 2018 Pegroco Invest ABs preferensaktie handlas sedan 24 juni 2015 på Nasdaq First North. Bolaget har ansökt om och godkänts för listning av preferensaktien på Nasdaq…

Alelion förvärvar teknologi för optimering av energilagring och breddar sin produktportfölj

| Nyhet | No Comments

Pegrocos portföljbolag Alelion Energy Systems AB (publ) meddelade idag  att man har förvärvat verksamheten i Caterva GmbH, ett tyskt bolag som utvecklat en avancerad teknologi för optimering av lokal energilagring. Alelion…

Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ)

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 19 mars 2018 Aktieägarna i Pegroco Invest AB (publ), org. nr 556727-5168, kallas till årsstämma onsdagen den 18 april 2018 kl. 10.00 i lokal ”Aida” på Hotel Opera,…