Pegroco investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Pegroco Invest

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora företag företrädesvis onoterade och i Sverige. Bolaget har ett tydligt fokus på långsiktigt värdeskapande. 

Affärsmodellen är att generera avkastning genom att identifiera lämpliga investeringsobjekt, förvärva en minoritet eller majoritet, skapa värde genom utveckling av investeringsobjektens affärer samt att på olika sätt synliggöra de därmed skapade värdena.  Under 2018 omsatte Pegrocos huvudsakliga innehav sammanlagt 2 048 Mkr. Utöver dessa aktiva innehav omfattar portföljen ett antal övriga bolag där Pegrocos ägarandel är mindre.

Pegroco är en aktiv och långsiktig ägare utan uttalad investeringshorisont. Pegroco fokuserar på investeringar där Bolaget kan bidra till att skapa lönsamhet och värde i företagen genom att nyttja sina medarbetares operativa, industriella och finansiella erfarenhet, samt sitt starka affärsnätverk. Vår investeringsidé är att vi med våra medarbetares kompetens och erfarenhet, och vår starka affärsnätverk, kan vara aktiva ägare. Vi kan komplettera företagsledares och entreprenörers affärsidéer och drivkraft för att tillsammans bygga ytterligare värde. Det är det aktiva ägandet som skiljer Pegroco från flertalet andra investmentbolag. Vi ser det därför ofta som en fördel om bolaget har ett behov av att genomföra större förändringar, strukturella eller affärsinriktade. Investeringsmöjligheter kan till exempel uppstå när ledningen i bolaget vill genomföra ett utköp från huvudägaren, företaget står inför ett generationsskifte eller när entreprenören vill expandera bolaget till nästa steg i utvecklingen. Pegroco överväger alltid möjligheten till att skynda på tillväxtprocessen och värdebyggandet genom kompletterande förvärv. Pegroco Invest investerar ur egen balansräkning och är därmed inte beroende av fondfinansiering eller begränsningar i tidshorisont. Vi lägger stor vikt på entreprenörens och nyckelpersonernas roll i de verksamheter vi investerar i. Normalt vill vi att nyckelpersonerna är med på vår gemensamma “resa”. Läs mer om oss under fliken Om Pegroco.

Skulle något av detta passa in på er verksamhet eller situation så kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte för att diskutera vad vi skulle kunna bistå er med.

Bolaget har kontor i Göteborg och Stockholm. Pegroco har under tio år genomfört över tjugo investeringar. Bolagets två senaste och viktigaste avyttringar, Scandinavian Air Ambulance i juni 2014, och Diakrit i februari 2016, genererade avkastningar på 5,3x respektive 3,5x investerat kapital.

Huvudsakliga innehav

Läs mer om Pegrocos huvudsakliga innehav genom att klicka på respektive bolags ruta här nedan eller gå in under fliken Innehav.

Nyheter

Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

 Pressmeddelande den 9 april 2019 Aktieägarna i Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, kallas till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019 kl. 16.00 i Hotel Gothia Towers, Mässans Gata 24…

Valberedningen utsedd inför Pegroco Invest AB (publ):s årsstämma 2019

| Nyhet | No Comments

Pressmeddelande den 20 mars 2019 Valberedningen ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen…

Nordisk Bergteknik

Stockholms Spårvägar

Nordic Lift

Flexenclosure

Nordic MRO

Nordic Furnaces

Alelion

Mechanum

Mantex

Pegroco i korthet

12
Nuvarande antal investeringar
1000
Antal anställda i portföljbolagen
13
Antal länder där portföljbolagen är representerade
2048
Portföljbolagens sammanlagda omsättning i Mkr

Nyheter

Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

 Pressmeddelande den 9 april 2019 Aktieägarna i Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, kallas till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019 kl. 16.00 i Hotel Gothia Towers, Mässans Gata 24…

Valberedningen utsedd inför Pegroco Invest AB (publ):s årsstämma 2019

| Nyhet | No Comments

Pressmeddelande den 20 mars 2019 Valberedningen ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen…

Pegroco Invest AB senarelägger publicering av årsredovisning

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 20 mars 2019 Pegroco Invest AB har beslutat att flytta publicering av årsredovisningen för 2018 från den 3 april till den 11 april 2019. Om Pegroco Pegroco Invest…