Pegroco investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Pegroco Invest

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Vi söker främst efter verksamheter med en etablerad marknadsposition och gärna sådana där det finns ett behov av att genomföra större förändringar. Detta förändringsbehov kan vara strukturellt eller affärsinriktat. Det kan till exempel vara när ledningen vill genomföra ett utköp från huvudägaren, när företaget står inför ett generationsskifte eller när entreprenören vill expandera bolaget till nästa steg i utvecklingen men inte har nödvändiga resurser.

Pegroco är aktiva och långsiktiga ägare. Pegroco fokuserar på investeringar där man kan bidra till att skapa lönsamhet och värde i företagen genom att nyttja sina medarbetares operativa, industriella och finansiella erfarenhet, och sitt starka affärsnätverk.

Pegroco har även en rådgivande verksamhet, Pegroco Advisory, som erbjuder tjänster inom kapitalanskaffning, företagsförsäljning och affärsutveckling.

Vi har under våra tio år genomfört över tjugofem investeringar. Våra investeringar under 2016 var i mätteknikbolaget Mantex AB i april, i Norrbottens Bergteknik AB i maj, i RC Hisservice AB i november, samt i Mechanum AB och förvärvet av KL Ventures II AB i december.

Innehav

För närvarande har Pegroco tolv aktiva investeringar i bolag inom ett flertal branscher, här nedan presenterade i bostavsordning, som 2016 sammanlagt har intäkter på ca 1 500 Mkr. Läs mer om bolagen genom att klicka på respektive bolags ruta här nedan eller gå in under fliken Innehav.

Alelion

Flexenclosure

Hagabadet

FinWire

Mantex

Mechanum

Nordic MRO

Nordisk Bergteknik

RC Hisservice

Scandinavian Enviro Systems

Stockholms Spårvägar

Nyheter24-Gruppen

Pegroco i korthet

12
Nuvarande antal investeringar
800
Antal anställda i portföljbolagen
13
Antal länder där portföljbolagen är representerade
1500
Portföljbolagens sammanlagda omsättning i Mkr

Nyheter

Pegrocos portföljbolag Flexenclosure har erhållit utvecklingslån av Europeiska Investmentbanken om EUR 10 M

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 15 december 2017 Pegroco Invests dotterbolag Flexenclosure AB (publ) har erhållit ett lån på EUR 10 M av den Europeiska Investmentbanken, EIB. Pengarna skall användas för att stödja…

Pegrocos portföljbolag Flexenclosure tecknar partneravtal för att bygga upp till 20 datacenter i Australien

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 4 december 2017 Pegrocos portföljbolag Flexenclosure, har ingått ett strategiskt partnerskap med det Australiensiska telekommunikationsbolaget Virtutel. Avsikten är att tillsammans bygga upp till 20 datacenter i Australien över…

VD för Pegroco Invest AB (publ) tecknar aktier med stöd av teckningsoptioner

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 30 november 2017 Verkställande direktören för Pegroco Invest AB (publ) har utnyttjat sina teckningsoptioner serie 2014/2017 för att teckna sig för sammanlagt 450 800 nyemitterade stamaktier i Pegroco…

Kallelse till extra bolagsstämma i Pegroco Invest AB (publ)

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 30 november 2017 Aktieägarna i Pegroco Invest AB (publ), org. nr 556727-5168, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 8 januari 2018 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Stora…