Pegroco investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Pegroco Invest

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Vi söker främst efter verksamheter med en etablerad marknadsposition och gärna sådana där det finns ett behov av att genomföra större förändringar. Detta förändringsbehov kan vara strukturellt eller affärsinriktat. Det kan till exempel vara när ledningen vill genomföra ett utköp från huvudägaren, när företaget står inför ett generationsskifte eller när entreprenören vill expandera bolaget till nästa steg i utvecklingen men inte har nödvändiga resurser.

Pegroco är aktiva och långsiktiga ägare. Pegroco fokuserar på investeringar där man kan bidra till att skapa lönsamhet och värde i företagen genom att nyttja sina medarbetares operativa, industriella och finansiella erfarenhet, och sitt starka affärsnätverk.

Pegroco har även en rådgivande verksamhet, Pegroco Advisory, som erbjuder tjänster inom kapitalanskaffning, företagsförsäljning och affärsutveckling.

Vi har under våra tio år genomfört över tjugofem investeringar. Våra investeringar under 2016 var i mätteknikbolaget Mantex AB i april, i Norrbottens Bergteknik AB i maj, i RC Hisservice AB i november, samt i Mechanum AB och förvärvet av KL Ventures II AB i december.

Innehav

För närvarande har Pegroco tolv aktiva investeringar i bolag inom ett flertal branscher, som sammanlagt har intäkter på ca 1 500 Mkr.

Alelion

Flexenclosure

Mantex

Stockholms Spårvägar

Nordic MRO

Hagabadet

FinWire

Norrbottens Bergteknik

RC Hisservice

Scandinavian Enviro Systems

Mechanum

Nyheter24-Gruppen

Pegroco i korthet

12
Nuvarande antal investeringar
800
Antal anställda i portföljbolagen
13
Antal länder där portföljbolagen är representerade
1500
Portföljbolagens sammanlagda omsättning i Mkr

Nyheter

Pegrocos dotterbolag Norrbottens Bergteknik förvärvar Norges ledande bergteknikbolag

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 2 juni 2017 Norrbottens Bergteknik AB har idag avtalat om att förvärva Vestfold Fjellborring AS samt Norsk Fjellspregning AS, två ledande aktörer i Norge inom bergteknik. Den sammanslagna…

Delårsrapport januari – mars 2017

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pegroco Invest AB (publ) Pressmeddelande den 31 maj 2017 Kvartal 1, januari– mars 2017 (Koncern) Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS/ IFRS. Det är första gången bolaget tillämpar…

Pegroco Invest AB (publ) emitterar stamaktier

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 17 maj 2017 Årsstämman den 16 maj 2017 i Pegroco Invest AB (publ) beslutade att öka bolagets aktiekapital med högst 81 521,76 kronor genom ny­emission, med avvikelse från…

Pegroco Invest AB (publ) emitterar teckningsoptioner

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 17 maj 2017 Årsstämman den 16 maj 2017 i Pegroco Invest AB (publ) beslutade att vederlagsfritt emittera högst 600 000 teckningsop­tioner. Samtliga teckningsoptioner har tecknats och tilldelats det helägda…