Pegroco investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Pegroco Invest

Pegroco är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora företag företrädesvis onoterade och i Sverige. Bolaget har ett tydligt fokus på långsiktigt värdeskapande. 

Affärsmodellen är att generera avkastning genom att identifiera lämpliga investeringsobjekt, förvärva en minoritet eller majoritet, skapa värde genom utveckling av investeringsobjektens affärer samt att på olika sätt synliggöra de därmed skapade värdena. Pegroco söker främst efter verksamheter och branscher där det finns ett behov av, eller möjligheter till, att genomföra större värdeskapande förändringar, affärsinriktat eller strukturellt genom konsolidering. Pegroco är branschoberoende men eftersträvar en investeringsportfölj med balans mellan majoritetsägda, stabila och kassaflödespositiva bolag och minoritetsägda tillväxtbolag med potential för stor värdetillväxt. 

Pegroco är en aktiv och långsiktig ägare utan uttalad investeringshorisont. Pegroco fokuserar på investeringar där Bolaget kan bidra till att skapa lönsamhet och värde i företagen genom att nyttja sina medarbetares operativa, industriella och finansiella erfarenhet, samt sitt starka affärsnätverk. Vår investeringsidé är att vi med våra medarbetares kompetens och erfarenhet, och vår starka affärsnätverk, kan vara aktiva ägare. Vi kan komplettera företagsledares och entreprenörers affärsidéer och drivkraft för att tillsammans bygga ytterligare värde. Det är det aktiva ägandet som skiljer Pegroco från flertalet andra investmentbolag. Vi ser det därför ofta som en fördel om bolaget har ett behov av att genomföra större förändringar, strukturella eller affärsinriktade. Investeringsmöjligheter kan till exempel uppstå när ledningen i bolaget vill genomföra ett utköp från huvudägaren, företaget står inför ett generationsskifte eller när entreprenören vill expandera bolaget till nästa steg i utvecklingen. Bolagen skall gärna har potential för internationell expansion – Pegroco har en bevisad kompetens att expandera sina Portföljbolag internationellt. Pegroco överväger alltid möjligheten till att skynda på tillväxtprocessen och värdebyggandet genom kompletterande förvärv. Pegroco Invest investerar ur egen balansräkning och är därmed inte beroende av fondfinansiering eller begränsningar i tidshorisont. Vi lägger stor vikt på entreprenörens och nyckelpersonernas roll i de verksamheter vi investerar i. Normalt vill vi att nyckelpersonerna är med på vår gemensamma “resa”.

Skulle något av detta passa in på er verksamhet så kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte för att diskutera vad vi skulle kunna bistå er med.

Bolaget har kontor i Göteborg och Stockholm. Pegroco har under tio år genomfört över tjugo investeringar. Bolagets två senaste och viktigaste avyttringar, Scandinavian Air Ambulance i juni 2014, och Diakrit i februari 2016, genererade avkastningar på 5,3x respektive 3,5x investerat kapital. Under våra tio år har vi genomfört ett tjugotal investeringar. Våra investeringar under 2016 var i mätteknikbolaget Mantex AB i april, i Norrbottens Bergteknik AB i maj, i RC Hisservice AB i november, samt i Mechanum AB och förvärvet av KL Ventures II AB i december. Vi har sedan byggt vidare på vårt innehav av Norrbottens Bergteknik när vi 2017 förvärvade de norska bolagen Vestfold Fjellboring AS och Norsk Fjellsprengning AS samt i januari 2018 Songdalen Fjellsprenging AS. Tillsammans bildar nu de fyra bolagen gruppen Nordisk Bergteknik. Vi avslutade 2017 genom att i en inkråmsaffär förvärva verksamheten i Sarlin Furnaces. Bolaget kommer verka under namnet Nordic Furnaces. Man är marknadsledande i Sverige inom industriugnar för värmebehandling av metaller och bland kunderna finns flera stora svenska industriföretag.

Nyheter

Pegrocos portföljbolag Mantex får beställning på Flow Scanner  

Mantex skall leverera en Flow Scanner till sin samarbetspartner Andritz avsedd för en kund i USA. Affären har ett värde för Mantex om 5,5 miljoner kronor.  Läs mer här

Pegroco Invest AB tidigarelägger publicering av delårsrapport

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 21 maj 2018 Pegroco Invest AB har beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapporten för perioden januri-mars 2018. Delårsrapporten kommer att publiceras den 23 maj 2018 kl. 10:00, istället…

Pegroco går i borgen för bankgarantier på 45 MSEK för portföljbolaget Flexenclosure vilket möjliggör viktig genombrottsorder inom edge datacenter

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 27 april 2018 Pegroco Invest har via en borgensförbindelse garanterat bankgarantier för portföljbolaget Flexenclosure på ett sammanlagt värde av 45 MSEK. Åtagandet och garantin har gjort det möjligt…

Innehav

För närvarande har Pegroco tretton aktiva investeringar i bolag inom ett flertal branscher, här nedan presenterade i bostavsordning, som 2017 sammanlagt har intäkter på över 1,65 miljarder kronor. Läs mer om bolagen genom att klicka på respektive bolags ruta här nedan eller gå in under fliken Innehav.

Alelion

Flexenclosure

Hagabadet

FinWire

Mantex

Mechanum

Nordic MRO

Nordisk Bergteknik

RC Hisservice

Scandinavian Enviro Systems

Stockholms Spårvägar

Nordic Furnaces

Pegroco i korthet

13
Nuvarande antal investeringar
900
Antal anställda i portföljbolagen
13
Antal länder där portföljbolagen är representerade
1652
Portföljbolagens sammanlagda omsättning i Mkr

Nyheter

Pegroco Invest AB tidigarelägger publicering av delårsrapport

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 21 maj 2018 Pegroco Invest AB har beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapporten för perioden januri-mars 2018. Delårsrapporten kommer att publiceras den 23 maj 2018 kl. 10:00, istället…

Pegroco går i borgen för bankgarantier på 45 MSEK för portföljbolaget Flexenclosure vilket möjliggör viktig genombrottsorder inom edge datacenter

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 27 april 2018 Pegroco Invest har via en borgensförbindelse garanterat bankgarantier för portföljbolaget Flexenclosure på ett sammanlagt värde av 45 MSEK. Åtagandet och garantin har gjort det möjligt…

Pegroco Invest AB (publ) inför teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande 2018-04-18 Årsstämma den 18 april 2018 i Pegroco Invest AB (publ) beslutade att vederlagsfritt emittera högst 500 000 teckningsoptioner till sitt helägda dotterbolag Pegroco Holding AB med rätt och skyldighet…

Pegroco Invest AB har ansökt om och godkänts för listning på Nasdaq First North Premier

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 11 april 2018 Pegroco Invest ABs preferensaktie handlas sedan 24 juni 2015 på Nasdaq First North. Bolaget har ansökt om och godkänts för listning av preferensaktien på Nasdaq…