Pegroco investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Pegroco Invest

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora företag företrädesvis onoterade och i Sverige. Bolaget har ett tydligt fokus på långsiktigt värdeskapande. 

Affärsmodellen är att generera avkastning genom att identifiera lämpliga investeringsobjekt, förvärva en minoritet eller majoritet, skapa värde genom utveckling av investeringsobjektens affärer samt att på olika sätt synliggöra de därmed skapade värdena. 

Pegrocos huvudsakliga innehav utgörs för närvarande av Nordisk Bergteknik, Nordic Lift, Stockholms Spårvägar, Mechanum och Nordic MRO. Under 2018 omsatte dessa bolagen 1 333 Mkr. För tolvmånadersperioden Q4 2018 till och med Q3 2019 hade omsättning för dessa innehav ökat till 1 845 Mkr. Antal anställda i bolagen överstiger 900. Utöver dessa aktiva innehav omfattar portföljen även innehav i de noterade bolagen Alelion Energy Systems, Mantex AB och Scandinavian Enviro Systems AB, i Nordic Furnaces AB samt ett innehav i Nowagruppen. Pegroco har sex medarbetare och sitt huvudkontor i Göteborg.

Pegroco är en aktiv och långsiktig ägare utan uttalad investeringshorisont. Vi fokuserar på investeringar där vi kan bidra till att skapa lönsamhet och värde i företagen genom att nyttja våra medarbetares operativa, industriella och finansiella erfarenhet, vår vana vid bolagstransaktioner, samt vårt starka affärsnätverk. Vår investeringsidé är att vi med detta kompletterar bolagens entreprenörer och ledningar och dess affärsidéer och drivkraft, för att tillsammans bygga ytterligare värde. Investeringsmöjligheter kan till exempel uppstå när ledningen i bolaget vill genomföra ett utköp från huvudägaren, företaget står inför ett generationsskifte eller när entreprenören vill expandera bolaget till nästa steg i utvecklingen. Pegroco överväger alltid möjligheten till att skynda på tillväxtprocessen och värdebyggandet genom kompletterande förvärv. Pegroco Invest investerar ur egen balansräkning och är därmed inte beroende av fondfinansiering eller har begränsningar i tidshorisont. Vi lägger stor vikt på entreprenörens och nyckelpersonernas roll i de verksamheter vi investerar i. Normalt vill vi att nyckelpersonerna är med på vår gemensamma “resa”. Läs mer om oss under fliken Om Pegroco.

Skulle något av detta passa in på er verksamhet eller situation så kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte för att diskutera vad vi skulle kunna bistå er med.

Pegroco har under tio år genomfört över tjugo investeringar. Bolagets två hitintills största avyttringar, Scandinavian Air Ambulance i juni 2014, och Diakrit i februari 2016, genererade avkastningar på 5,3x respektive 3,5x investerat kapital.

Innehav

Läs mer om Pegrocos innehav genom att klicka på respektive bolags ruta här nedan eller gå in under fliken Innehav.

Nyheter

Pegroco avtalar med Hagabadet om inlösen av Pegrocos aktier

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 12 december 2019 Pegroco Invest (”Pegroco”) investerade under år 2013 i Hagabadet i samband med att VD Pelle Johansson fick förvärva Hagabadet av dåvarande ägare Feelgood AB (publ)….

Pegroco säljer innehavet i portföljbolaget Rabbalshede Kraft

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 11 december 2019 Pegroco Invest ABs (”Pegroco”) ägande i Rabbalshede Kraft AB tillkom  i december 2016 vid förvärv av investmentbolaget KL Ventures II AB. Under 2017/2019 avyttrades bland…

Nordisk Bergteknik

Stockholms Spårvägar

Nordic Lift

Nordic MRO

Nordic Furnaces

Alelion

Mechanum

Mantex

Pegroco i korthet

10
Antal innehav
1084
Antal anställda i portföljbolagen
2486
Portföljbolagens sammanlagda omsättning i Mkr

Nyheter

Pegroco avtalar med Hagabadet om inlösen av Pegrocos aktier

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 12 december 2019 Pegroco Invest (”Pegroco”) investerade under år 2013 i Hagabadet i samband med att VD Pelle Johansson fick förvärva Hagabadet av dåvarande ägare Feelgood AB (publ)….

Pegroco säljer innehavet i portföljbolaget Rabbalshede Kraft

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 11 december 2019 Pegroco Invest ABs (”Pegroco”) ägande i Rabbalshede Kraft AB tillkom  i december 2016 vid förvärv av investmentbolaget KL Ventures II AB. Under 2017/2019 avyttrades bland…

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik emitterar framgångsrikt säkerställda företagsobligationer om 100 Mkr

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 10 december 2019 Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har emitterat säkerställda företagsobligationer om 100 Mkr inom bolagets befintliga obligationsram om 600 Mkr (ISIN: SE0012729234) med…

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik överväger emission av ytterligare säkerställda företagsobligationer i SEK

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 4 december 2019 Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) överväger att emittera ytterligare säkerställda företagsobligationer i SEK inom bolagets befintliga obligationsram. Obligationsramen uppgår till totalt 600…