Pegroco investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Pegroco Invest

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora företag företrädesvis onoterade och i Sverige. Bolaget har ett tydligt fokus på långsiktigt värdeskapande. 

Affärsmodellen är att generera avkastning genom att identifiera lämpliga investeringsobjekt, förvärva en minoritet eller majoritet, skapa värde genom utveckling av investeringsobjektens affärer samt att på olika sätt synliggöra de därmed skapade värdena. 

Pegrocos huvudsakliga innehav utgörs för närvarande av Nordisk Bergteknik, Nordic Lift, Stockholms Spårvägar, Mechanum och Nordic MRO. Under 2018 omsatte dessa bolagen 1 333 Mkr. För tolvmånadersperioden Q4 2018 till och med Q3 2019 hade omsättning för dessa innehav ökat till 1 845 Mkr. Antal anställda i bolagen överstiger 900. Utöver dessa aktiva innehav omfattar portföljen även innehav i de noterade bolagen Alelion Energy Systems, Mantex AB och Scandinavian Enviro Systems AB, i Nordic Furnaces AB samt ett innehav i Nowagruppen. Pegroco har sex medarbetare och sitt huvudkontor i Göteborg.

Pegroco är en aktiv och långsiktig ägare utan uttalad investeringshorisont. Vi fokuserar på investeringar där vi kan bidra till att skapa lönsamhet och värde i företagen genom att nyttja våra medarbetares operativa, industriella och finansiella erfarenhet, vår vana vid bolagstransaktioner, samt vårt starka affärsnätverk. Vår investeringsidé är att vi med detta kompletterar bolagens entreprenörer och ledningar och dess affärsidéer och drivkraft, för att tillsammans bygga ytterligare värde. Investeringsmöjligheter kan till exempel uppstå när ledningen i bolaget vill genomföra ett utköp från huvudägaren, företaget står inför ett generationsskifte eller när entreprenören vill expandera bolaget till nästa steg i utvecklingen. Pegroco överväger alltid möjligheten till att skynda på tillväxtprocessen och värdebyggandet genom kompletterande förvärv. Pegroco Invest investerar ur egen balansräkning och är därmed inte beroende av fondfinansiering eller har begränsningar i tidshorisont. Vi lägger stor vikt på entreprenörens och nyckelpersonernas roll i de verksamheter vi investerar i. Normalt vill vi att nyckelpersonerna är med på vår gemensamma “resa”. Läs mer om oss under fliken Om Pegroco.

Skulle något av detta passa in på er verksamhet eller situation så kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte för att diskutera vad vi skulle kunna bistå er med.

Pegroco har under tio år genomfört över tjugo investeringar. Bolagets två hitintills största avyttringar, Scandinavian Air Ambulance i juni 2014, och Diakrit i februari 2016, genererade avkastningar på 5,3x respektive 3,5x investerat kapital.

Innehav

Läs mer om Pegrocos innehav genom att klicka på respektive bolags ruta här nedan eller gå in under fliken Innehav.

Nyheter

Pegroco innehåller utdelning och flyttar årsstämman

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 30 mars 2020 Pegroco Invest ABs styrelse har beslutat att skjuta upp årsstämman samt att innehålla den beslutade kvartalsvisa utdelningen som beslutats att utbetalas med avstämningsdag den 31…

Pegroco Invest AB Bokslutskommuniké 2019

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande 2020-02-28 Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS/IFRS. Perioden januari-december 2019 (Koncern) Nettoomsättningen uppgick till 1 091 Mkr (704,8Mkr) Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 76,1…

Nordisk Bergteknik

Stockholms Spårvägar

Nordic Lift

Nordic MRO

Nordic Furnaces

Alelion

Mechanum

Mantex

Pegroco i korthet

10
Antal innehav
1084
Antal anställda i portföljbolagen
2148
Portföljbolagens sammanlagda omsättning i Mkr

Nyheter

Pegroco innehåller utdelning och flyttar årsstämman

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 30 mars 2020 Pegroco Invest ABs styrelse har beslutat att skjuta upp årsstämman samt att innehålla den beslutade kvartalsvisa utdelningen som beslutats att utbetalas med avstämningsdag den 31…

Pegroco Invest AB Bokslutskommuniké 2019

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande 2020-02-28 Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS/IFRS. Perioden januari-december 2019 (Koncern) Nettoomsättningen uppgick till 1 091 Mkr (704,8Mkr) Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 76,1…

Pegrocos styrelse föreslår 4,76 kronor per preferensaktie i utdelning

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 27 februari 2020 Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 7 616 000,00 kr till ägarna av preferensaktier, motsvarande 4,76 kr per preferensaktie, och att ingen utdelning lämnas till…

Pegroco förvärvar eSite Power Systems i samband långfristig uppgörelse kring finansiering av lämnade garantistöd till tidigare portföljbolaget Flexenclosure

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 12 februari 2020 Pegroco förvärvar eSite Power Systems i samband långfristig uppgörelse kring finansiering av krav rörande Pegrocos tidigare lämnade garantistöd som huvudägare till tidigare portföljbolaget Flexenclosure Pegroco…