Pegroco investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Pegroco Invest

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora företag företrädesvis onoterade och i Sverige. Bolaget har ett tydligt fokus på långsiktigt värdeskapande. 

Affärsmodellen är att generera avkastning genom att identifiera lämpliga investeringsobjekt, förvärva en minoritet eller majoritet, skapa värde genom utveckling av investeringsobjektens affärer samt att på olika sätt synliggöra de därmed skapade värdena. 

Pegrocos huvudsakliga innehav utgörs för närvarande av Nordisk Bergteknik, Nordic Lift, Stockholms Spårvägar, Mechanum och Nordic MRO. Under 2018 omsatte dessa bolagen 1 333 Mkr. För tolvmånadersperioden Q4 2018 till och med Q3 2019 hade omsättning för dessa innehav ökat till 1 845 Mkr. Antal anställda i bolagen överstiger 900. Utöver dessa aktiva innehav omfattar portföljen även innehav i de noterade bolagen Alelion Energy Systems, Mantex AB och Scandinavian Enviro Systems AB, i Nordic Furnaces AB samt ett innehav i Nowagruppen. Pegroco har sex medarbetare och sitt huvudkontor i Göteborg.

Pegroco är en aktiv och långsiktig ägare utan uttalad investeringshorisont. Vi fokuserar på investeringar där vi kan bidra till att skapa lönsamhet och värde i företagen genom att nyttja våra medarbetares operativa, industriella och finansiella erfarenhet, vår vana vid bolagstransaktioner, samt vårt starka affärsnätverk. Vår investeringsidé är att vi med detta kompletterar bolagens entreprenörer och ledningar och dess affärsidéer och drivkraft, för att tillsammans bygga ytterligare värde. Investeringsmöjligheter kan till exempel uppstå när ledningen i bolaget vill genomföra ett utköp från huvudägaren, företaget står inför ett generationsskifte eller när entreprenören vill expandera bolaget till nästa steg i utvecklingen. Pegroco överväger alltid möjligheten till att skynda på tillväxtprocessen och värdebyggandet genom kompletterande förvärv. Pegroco Invest investerar ur egen balansräkning och är därmed inte beroende av fondfinansiering eller har begränsningar i tidshorisont. Vi lägger stor vikt på entreprenörens och nyckelpersonernas roll i de verksamheter vi investerar i. Normalt vill vi att nyckelpersonerna är med på vår gemensamma “resa”. Läs mer om oss under fliken Om Pegroco.

Skulle något av detta passa in på er verksamhet eller situation så kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte för att diskutera vad vi skulle kunna bistå er med.

Pegroco har under tio år genomfört över tjugo investeringar. Bolagets två hitintills största avyttringar, Scandinavian Air Ambulance i juni 2014, och Diakrit i februari 2016, genererade avkastningar på 5,3x respektive 3,5x investerat kapital.

Innehav

Läs mer om Pegrocos innehav genom att klicka på respektive bolags ruta här nedan eller gå in under fliken Innehav.

Nyheter

Visinor AS är nu del av koncernen i Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 16 oktober 2020 Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergtekniks senaste förvärv i Norge, Visinor AS, ingår nu i koncernen Nordisk Bergteknik. I och med förvärvet har koncernen nu god geografisk…

Pegroco Invest AB Delårsrapport januari-juni 2020

| MAR, Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 31 augusti 2020 Perioden januari-juni 2020 (Koncern) Nettoomsättningen uppgick till 598,6 Mkr (549,2) Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 69,0 Mkr (33,8) Periodens resultat efter…

Nordisk Bergteknik

Stockholms Spårvägar

Nordic Lift

Nordic MRO

Nordic Furnaces

Alelion

Mechanum

Mantex

Pegroco i korthet

9
Antal innehav
1003
Antal anställda i portföljbolagen
2064
Portföljbolagens sammanlagda omsättning i Mkr

Nyheter

Visinor AS är nu del av koncernen i Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 16 oktober 2020 Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergtekniks senaste förvärv i Norge, Visinor AS, ingår nu i koncernen Nordisk Bergteknik. I och med förvärvet har koncernen nu god geografisk…

Pegroco Invest AB Delårsrapport januari-juni 2020

| MAR, Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 31 augusti 2020 Perioden januari-juni 2020 (Koncern) Nettoomsättningen uppgick till 598,6 Mkr (549,2) Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 69,0 Mkr (33,8) Periodens resultat efter…

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik expanderar i Norge genom att förvärva Visinor AS

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 24 augusti 2020 Koncernen Nordisk Bergteknik har träffat avtal om köp av 60 % av aktierna i bergssäkrings- och betongrehabiliteringsbolaget Visinor AS i Bjerkvik, Norge. Med köpet stärker…

Pegrocos portföljbolag Nordic MRO ansöker om rekonstruktion

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 18 juni 2020 Coronakrisen har slagit extremt hårt mot samhället i allmänhet och flygindustrin i synnerhet. Nordic MRO, som bedriver flygplansunderhåll i Norden och Italien, har därmed valt…