Pegroco investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Pegroco Invest

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Vi söker främst efter verksamheter med en etablerad marknadsposition och gärna sådana där det finns ett behov av att genomföra större förändringar. Detta förändringsbehov kan vara strukturellt eller affärsinriktat. Det kan till exempel vara när ledningen vill genomföra ett utköp från huvudägaren, när företaget står inför ett generationsskifte eller när entreprenören vill expandera bolaget till nästa steg i utvecklingen men inte har nödvändiga resurser.

Pegroco är aktiva och långsiktiga ägare. Pegroco fokuserar på investeringar där man kan bidra till att skapa lönsamhet och värde i företagen genom att nyttja sina medarbetares operativa, industriella och finansiella erfarenhet, och sitt starka affärsnätverk.

Pegroco har även en rådgivande verksamhet, Pegroco Advisory, som erbjuder tjänster inom kapitalanskaffning, företagsförsäljning och affärsutveckling.

Under våra tio år har vi genomfört ett tjugotal investeringar. Våra investeringar under 2016 var i mätteknikbolaget Mantex AB i april, i Norrbottens Bergteknik AB i maj, i RC Hisservice AB i november, samt i Mechanum AB och förvärvet av KL Ventures II AB i december. Vi har sedan byggt vidare på vårt innehav av Norrbottens Bergteknik när vi 2017 förvärvade de norska bolagen Vestfold Fjellboring AS och Norsk Fjellsprengning AS samt i januari 2018 Sogndalen Fjellsprengning AS. Tillsammans bildar nu de fyra bolagen gruppen Nordisk Bergteknik. 

Vi avslutade 2017 genom att i en inkråmsaffär förvärva verksamheten i Sarlin Furnaces. Bolaget är marknadsledande i Sverige inom industriugnar för värmebehandling av metaller och bland kunderna finns flera stora svenska industriföretag.

Innehav

För närvarande har Pegroco tretton aktiva investeringar i bolag inom ett flertal branscher, här nedan presenterade i bostavsordning, som 2016 sammanlagt har intäkter på över 1,5 miljarder kronor. Läs mer om bolagen genom att klicka på respektive bolags ruta här nedan eller gå in under fliken Innehav.

Alelion

Flexenclosure

Hagabadet

FinWire

Mantex

Mechanum

Nordic MRO

Nordisk Bergteknik

RC Hisservice

Scandinavian Enviro Systems

Stockholms Spårvägar

Nyheter24-Gruppen

Pegroco i korthet

12
Nuvarande antal investeringar
800
Antal anställda i portföljbolagen
13
Antal länder där portföljbolagen är representerade
1500
Portföljbolagens sammanlagda omsättning i Mkr

Nyheter

Pegrocos dotterbolag Nordisk Bergteknik förvärvar bergteknikbolag i Norge

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 15 januari 2018 Pegroco Invest ABs (publ) dotterbolag Nordisk Bergteknik AB har avtalat om att förvärva Sogndalen Fjellsprengning AS, en norsk aktör inom bergteknik. Förvärvet förstärker Nordisk Bergtekniks…

Lisa Berg Rydsbo ny styrelseledamot i Pegroco Invest AB (publ)

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande 2018-01-08 Vid extra bolagsstämma i Pegroco Invest AB (publ) den 8 januari 2018 valdes Lisa Berg Rydsbo till ny styrelseledamot. Inför den extra bolagsstämman meddelade Pär Östberg att han…

Kommuniké från extra bolagsstämma i Pegroco Invest AB (publ)

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande 2018-01-08 Pegroco Invest AB (publ) har hållit extra bolagsstämma måndagen den 8 januari 2018. Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades vid stämman. Entledigande av styrelseledamot och…

Pegroco Invest förvärvar Sarlin Furnaces

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 2 januari 2018 Investeringsbolaget Pegroco Invest AB (publ) har förvärvat verksamheten i Sarlin Furnaces av den finska företagsgruppen Sarlin Group Oy Ab. Sarlin Furnaces är marknadsledande i Sverige…