Pegroco investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Pegroco Invest

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora företag företrädesvis onoterade och i Sverige. Bolaget har ett tydligt fokus på långsiktigt värdeskapande. 

Affärsmodellen är att generera avkastning genom att identifiera lämpliga investeringsobjekt, förvärva en minoritet eller majoritet, skapa värde genom utveckling av investeringsobjektens affärer samt att på olika sätt synliggöra de därmed skapade värdena.  Under 2018 omsatte Pegrocos huvudsakliga innehav sammanlagt 2 048 Mkr. Utöver dessa aktiva innehav omfattar portföljen ett antal övriga bolag där Pegrocos ägarandel är mindre.

Pegroco är en aktiv och långsiktig ägare utan uttalad investeringshorisont. Vi fokuserar på investeringar där vi kan bidra till att skapa lönsamhet och värde i företagen genom att nyttja våra medarbetares operativa, industriella och finansiella erfarenhet, vår vana vid bolagstransaktioner, samt vårt starka affärsnätverk. Vår investeringsidé är att vi med detta kompletterar bolagens entreprenörer och ledningar och dess affärsidéer och drivkraft, för att tillsammans bygga ytterligare värde. Investeringsmöjligheter kan till exempel uppstå när ledningen i bolaget vill genomföra ett utköp från huvudägaren, företaget står inför ett generationsskifte eller när entreprenören vill expandera bolaget till nästa steg i utvecklingen. Pegroco överväger alltid möjligheten till att skynda på tillväxtprocessen och värdebyggandet genom kompletterande förvärv. Pegroco Invest investerar ur egen balansräkning och är därmed inte beroende av fondfinansiering eller har begränsningar i tidshorisont. Vi lägger stor vikt på entreprenörens och nyckelpersonernas roll i de verksamheter vi investerar i. Normalt vill vi att nyckelpersonerna är med på vår gemensamma “resa”. Läs mer om oss under fliken Om Pegroco.

Skulle något av detta passa in på er verksamhet eller situation så kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte för att diskutera vad vi skulle kunna bistå er med.

Bolaget har kontor i Göteborg och Stockholm. Pegroco har under tio år genomfört över tjugo investeringar. Bolagets två senaste och viktigaste avyttringar, Scandinavian Air Ambulance i juni 2014, och Diakrit i februari 2016, genererade avkastningar på 5,3x respektive 3,5x investerat kapital.

Huvudsakliga innehav

Läs mer om Pegrocos huvudsakliga innehav genom att klicka på respektive bolags ruta här nedan eller gå in under fliken Innehav.

Nyheter

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik överväger emission av ytterligare säkerställda företagsobligationer i SEK

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 4 december 2019 Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) överväger att emittera ytterligare säkerställda företagsobligationer i SEK inom bolagets befintliga obligationsram. Obligationsramen uppgår till totalt 600…

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik fortsätter sin expansion genom förvärv av Bohus Bergsprängning

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 4 december 2019 Nordisk Bergteknik AB (publ) har idag träffat avtal om köp av samtliga aktier i Bohus Bergsprängning AB. I avvaktan på erfoderliga tillstånd är tillträdet planerat…

Nordisk Bergteknik

Stockholms Spårvägar

Nordic Lift

Flexenclosure

Nordic MRO

Nordic Furnaces

Alelion

Mechanum

Mantex

Pegroco i korthet

10
Nuvarande huvudsakliga innehav
1084
Antal anställda i portföljbolagen
2486
Portföljbolagens sammanlagda omsättning i Mkr

Nyheter

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik överväger emission av ytterligare säkerställda företagsobligationer i SEK

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 4 december 2019 Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) överväger att emittera ytterligare säkerställda företagsobligationer i SEK inom bolagets befintliga obligationsram. Obligationsramen uppgår till totalt 600…

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik fortsätter sin expansion genom förvärv av Bohus Bergsprängning

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 4 december 2019 Nordisk Bergteknik AB (publ) har idag träffat avtal om köp av samtliga aktier i Bohus Bergsprängning AB. I avvaktan på erfoderliga tillstånd är tillträdet planerat…

Delårsrapport Pegroco Invest AB, januari – september 2019

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande 2019-11-29 Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS/IFRS. Perioden januari-september 2019 (Koncern) Nettoomsättningen uppgick till 771,5 Mkr (478,4 Mkr) Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 47,9…

Valberedningen utsedd inför Pegroco Invest AB (publ):s årsstämma 2020

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 18 november 2019 Valberedningen ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen…