Pegroco investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Pegroco Invest

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Vi söker främst efter verksamheter med en etablerad marknadsposition och gärna sådana där det finns ett behov av att genomföra större förändringar. Detta förändringsbehov kan vara strukturellt eller affärsinriktat. Det kan till exempel vara när ledningen vill genomföra ett utköp från huvudägaren, när företaget står inför ett generationsskifte eller när entreprenören vill expandera bolaget till nästa steg i utvecklingen men inte har nödvändiga resurser.

Vi är aktiva ägare och fokuserar på investeringar där vi kan bidra till att skapa värde i företagen genom att använda våra medarbetares operativa, industriella och finansiella erfarenhet och vårt starka affärsnätverk.

Pegroco har även en rådgivande verksamhet, Pegroco Advisory, som erbjuder tjänster inom kapitalanskaffning, företagsförsäljning och affärsutveckling.

Vi har under våra tio år genomfört över tjugofem investeringar. Våra investeringar under 2016 var i mätteknikbolaget Mantex AB i april, i Norrbottens Bergteknik AB i maj, i RC Hisservice AB i november, samt i Mechanum AB och förvärvet av KL Ventures II AB i december.

Innehav

För närvarande har Pegroco tolv aktiva investeringar i bolag inom ett flertal branscher, som sammanlagt har intäkter på ca 1 500 Mkr.

Alelion

Flexenclosure

Mantex

Stockholms Spårvägar

Nordic MRO

Hagabadet

FinWire

Norrbottens Bergteknik

RC Hisservice

Pegroco i korthet

12
Nuvarande antal investeringar
800
Antal anställda i portföljbolagen
13
Antal länder där portföljbolagen är representerade
1500
Portföljbolagens sammanlagda omsättning i Mkr

Nyheter

Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ)

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 11 april 2017 Aktieägarna i Pegroco Invest AB (publ), org. nr 556727-5168, kallas till årsstämma tisdagen den 16 maj 2017 kl. 16.00 i bolagets lokaler, på Stora Nygatan…

Styrelsen för Pegroco Invest AB (publ) föreslår riktad emission

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 11 april 2017 Styrelsen för Pegroco Invest AB (publ), org. nr 556727-5168, har den 11 april 2017 beslutat att föreslå årsstämman den 16 maj 2017 att besluta om…

Pegrocos portföljbolag Mantex genomför nyemission och ansöker om notering på Nasdaq First North

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 23 februari 2017 Styrelsen i Mantex AB (publ) (”Mantex”), en leverantör till processindustri av system för realtidsanalys av biomaterial, har beslutat att genomföra en nyemission till institutionella investerare…

Pegroco söker en Controller

| Nyhet | No Comments

Pegroco söker en Controller! Arbetsbeskrivning Du kommer att vara en nyckelspelare i företaget och arbeta nära VD och våra portföljbolag. Du kommer främst att arbeta med finansiell analys och uppföljning…