Pegroco investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Pegroco Invest

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Vi söker främst efter verksamheter med en etablerad marknadsposition och gärna sådana där det finns ett behov av att genomföra större förändringar. Detta förändringsbehov kan vara strukturellt eller affärsinriktat. Det kan till exempel vara när ledningen vill genomföra ett utköp från huvudägaren, när företaget står inför ett generationsskifte eller när entreprenören vill expandera bolaget till nästa steg i utvecklingen men inte har nödvändiga resurser.

Pegroco är aktiva och långsiktiga ägare. Pegroco fokuserar på investeringar där man kan bidra till att skapa lönsamhet och värde i företagen genom att nyttja sina medarbetares operativa, industriella och finansiella erfarenhet, och sitt starka affärsnätverk.

Pegroco har även en rådgivande verksamhet, Pegroco Advisory, som erbjuder tjänster inom kapitalanskaffning, företagsförsäljning och affärsutveckling.

Vi har under våra tio år genomfört över tjugofem investeringar. Våra investeringar under 2016 var i mätteknikbolaget Mantex AB i april, i Norrbottens Bergteknik AB i maj, i RC Hisservice AB i november, samt i Mechanum AB och förvärvet av KL Ventures II AB i december.

Innehav

För närvarande har Pegroco tolv aktiva investeringar i bolag inom ett flertal branscher, här nedan presenterade i bostavsordning, som 2016 sammanlagt har intäkter på ca 1 500 Mkr. Läs mer om bolagen genom att klicka på respektive bolags ruta här nedan eller gå in under fliken Innehav.

Alelion

Flexenclosure

Hagabadet

FinWire

Mantex

Mechanum

Nordic MRO

Nordisk Bergteknik

RC Hisservice

Scandinavian Enviro Systems

Stockholms Spårvägar

Nyheter24-Gruppen

Pegroco i korthet

12
Nuvarande antal investeringar
800
Antal anställda i portföljbolagen
13
Antal länder där portföljbolagen är representerade
1500
Portföljbolagens sammanlagda omsättning i Mkr

Nyheter

Delårsrapport januari – juni 2017, Pegroco Invest AB (publ)

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 31 augusti 2017 Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS/IFRS. Det är första året bolaget tillämpar IAS/IFRS. Kvartalet april-juni 2017 (koncern) Nettoomsättningen uppgick till 72,8 Mkr (30,5)…

Pegroco genomför tilläggsinvestering i Flexenclosure

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 7 juli 2017 Pegroco Invest AB (publ)s portföljbolag Flexenclosure AB har genomfört en expansionsfinansiering om 99 Mkr i form av ett konvertibelt lån, varav 60 Mkr tillförs kontant…

Pegroco genomför emissioner av stamaktier och bolaget tillförs härigenom 78 miljoner kronor

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 5 juli 2017 Den emission av stamaktier om 50 miljoner kronor som beslutades av årsstämman den 16 maj 2017 i Pegroco Invest AB (publ) har övertecknats. Styrelsen har…

Pegrocos dotterbolag Norrbottens Bergteknik förvärvar Norges ledande bergteknikbolag

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 2 juni 2017 Norrbottens Bergteknik AB har idag avtalat om att förvärva Vestfold Fjellborring AS samt Norsk Fjellspregning AS, två ledande aktörer i Norge inom bergteknik. Den sammanslagna…