Pegroco investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Pegroco invests in small to medium sized unlisted companies primarily in Sweden

 Pegroco Invest

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Vi söker främst efter verksamheter med en etablerad marknadsposition och gärna sådana där det finns ett behov av att genomföra större förändringar. Detta förändringsbehov kan vara strukturellt eller affärsinriktat. Det kan till exempel vara när ledningen vill genomföra ett utköp från huvudägaren, när företaget står inför ett generationsskifte eller när entreprenören vill expandera bolaget till nästa steg i utvecklingen men inte har nödvändiga resurser.

Vi är aktiva ägare och fokuserar på investeringar där vi kan bidra till att skapa värde i företagen genom att använda våra medarbetares operativa, industriella och finansiella erfarenhet och vårt starka affärsnätverk.

Pegroco har även en rådgivande verksamhet, Pegroco Advisory, som erbjuder tjänster inom kapitalanskaffning, företagsförsäljning och affärsutveckling.

Vi har under våra tio år genomfört över tjugo investeringar. Våra tre senaste var i april 2016 i mätteknikbolaget Mantex AB, i maj i Norrbottens Bergteknik AB och i november i RC Hisservice AB.

Innehav

För närvarande har Pegroco nio investeringar i bolag inom ett flertal branscher, som sammanlagt har intäkter på ca 900 Mkr.

Mantex

Flexenclosure

Stockholms Spårvägar

Alelion

Nordic MRO

Hagabadet

FinWire

Norrbottens Bergteknik

RC Hisservice

Pegroco i korthet

9
Nuvarande antal investeringar
430
Antal anställda i portföljbolagen
13
Antal länder där portföljbolagen är representerade
900
Portföljbolagens sammanlagda omsättning i Mkr

Nyheter

Pegroco investerar i framtidens bilverkstad – Mechanum

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 1 december 2016 Pegroco Invest AB (publ) har idag avtalat om att förvärva 35 procent av aktierna i Mechanum Sverige AB genom förvärv av aktier från befintliga aktieägare…

Flexenclosure lanserar världsunikt hybridkraftsystem

| Nyhet | No Comments

Pegrocos portföljbolag Flexenclosure har lanserat eSite™ x10, världens första hybridkraftsystem för basstationer som är specialbyggt för utomhusbruk och som möter telekombranschens utomhusstandard. Den patenterade lösningen är helt förseglad och har passiv konvektionskylning, inga rörliga delar, inga…

Pegroco investerar i hissbolag

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 1 november 2016 Pegroco har idag förvärvat RC Hisservice AB, en ledande leverantör av hissinstallation och service i Västsverige. RC Hiss erbjuder heltäckande lösningar för alla typer av…

Alelions aktie noterat på Nasdaq First North

| Nyhet | No Comments

2016-08-09 Pegrocos portföljbolag Alelion Energy Systems AB (publ), genomförde i juni en kraftigt övertecknad nyemission och är nu noterat på Nasdaq First North. På bilden syns från väster Per Grunewald, Pegroco, Christian Zeuchner, Fouriertransform,…