Pegroco investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Pegroco Invest

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Vi söker främst efter verksamheter med en etablerad marknadsposition och gärna sådana där det finns ett behov av att genomföra större förändringar. Detta förändringsbehov kan vara strukturellt eller affärsinriktat. Det kan till exempel vara när ledningen vill genomföra ett utköp från huvudägaren, när företaget står inför ett generationsskifte eller när entreprenören vill expandera bolaget till nästa steg i utvecklingen men inte har nödvändiga resurser.

Pegroco är aktiva och långsiktiga ägare. Pegroco fokuserar på investeringar där man kan bidra till att skapa lönsamhet och värde i företagen genom att nyttja sina medarbetares operativa, industriella och finansiella erfarenhet, och sitt starka affärsnätverk.

Pegroco har även en rådgivande verksamhet, Pegroco Advisory, som erbjuder tjänster inom kapitalanskaffning, företagsförsäljning och affärsutveckling.

Under våra tio år har vi genomfört ett tjugotal investeringar. Våra investeringar under 2016 var i mätteknikbolaget Mantex AB i april, i Norrbottens Bergteknik AB i maj, i RC Hisservice AB i november, samt i Mechanum AB och förvärvet av KL Ventures II AB i december. Vi har sedan byggt vidare på vårt innehav av Norrbottens Bergteknik när vi 2017 förvärvade de norska bolagen Vestfold Fjellboring AS och Norsk Fjellsprengning AS samt i januari 2018 Sogndalen Fjellsprengning AS. Tillsammans bildar nu de fyra bolagen gruppen Nordisk Bergteknik. 

Vi avslutade 2017 genom att i en inkråmsaffär förvärva verksamheten i Sarlin Furnaces. Bolaget är marknadsledande i Sverige inom industriugnar för värmebehandling av metaller och bland kunderna finns flera stora svenska industriföretag.

Nyheter

Se hur Dagens Industri under rubriken ”Doldisen slår Northvolt i batteriracet” rapporterar om hur Pegrocos portföljbolag Alelion öppnar Sveriges första fabrik för storskalig tillverkning av litiumjonbatterier för fordon. Läs mer.

Pegroco Invest AB inrättar valberedning

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 21 februari 2018 Pegroco Invest AB:s årsstämma kommer att hållas i Göteborg  onsdagen den 18 april 2018 kl. 10.00. Valberedningens ledamöter inför stämman har nu utsetts. Valberedningen ska…

Pegroco Invest bokslutskommuniké 2017

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS/IFRS. Detta är första året som bolaget tillämpar IAS/IFRS. Kvartalet oktober-december 2017 (moderbolaget) Nettoomsättningen uppgick till 1,2 Mkr (1,5 Mkr) Rörelseresultatet uppgick till…

Innehav

För närvarande har Pegroco tretton aktiva investeringar i bolag inom ett flertal branscher, här nedan presenterade i bostavsordning, som 2017 sammanlagt har intäkter på över 1,65 miljarder kronor. Läs mer om bolagen genom att klicka på respektive bolags ruta här nedan eller gå in under fliken Innehav.

Alelion

Flexenclosure

Hagabadet

FinWire

Mantex

Mechanum

Nordic MRO

Nordisk Bergteknik

RC Hisservice

Scandinavian Enviro Systems

Stockholms Spårvägar

Nyheter24-Gruppen

Pegroco i korthet

13
Nuvarande antal investeringar
900
Antal anställda i portföljbolagen
13
Antal länder där portföljbolagen är representerade
1652
Portföljbolagens sammanlagda omsättning i Mkr

Nyheter

Pegroco Invest AB inrättar valberedning

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 21 februari 2018 Pegroco Invest AB:s årsstämma kommer att hållas i Göteborg  onsdagen den 18 april 2018 kl. 10.00. Valberedningens ledamöter inför stämman har nu utsetts. Valberedningen ska…

Pegroco Invest bokslutskommuniké 2017

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS/IFRS. Detta är första året som bolaget tillämpar IAS/IFRS. Kvartalet oktober-december 2017 (moderbolaget) Nettoomsättningen uppgick till 1,2 Mkr (1,5 Mkr) Rörelseresultatet uppgick till…

Pegroco ställer likviditetsgaranti på upp till 7,5 Mkr för Scandinavian Enviro Systems

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 7 februari 2018 Pegroco Invest AB har via dotterbolaget Pegroco Holding ställt upp en likviditetsgaranti på upp till upp till 7,5 Mkr för miljöteknikbolaget Scandinavian Enviro Systems, SES. Den…

Pegroco ökar sitt ägande i Stockholms Spårvägar

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 6 februari 2018 Pegroco Invest AB har, genom sitt helägda dotterbolag Pegroco Transportation AB, idag avtalat om att förvärva ytterligare 14 990 preferens- och B-aktier i AB Stockholms…