Aktien

(per 2017-11-27)

Värdepapperstyp Stamaktie Preferensaktie
Kortnamn PEGRO PREF
ISIN-kod SE0007100540
Antal aktier 26 543 819 1 600 000
Handelsstart 24 juni 2015

Största aktieägare

I tabellen nedan redovisas Pegrocos aktieägare, som registrerade i aktieboken per 2017-11-27.

Stamaktier

Preferensaktier

% av röster

Katson BV

4 462  992

80 000

16,8 %

Peter Sandberg

2 950 580

23 000

11,1 %

Richard Kahm

2 843 756

80 000

10,7 %

Per Grunewald

2 546 650

9,6 %

KL Capital AB

2 158 806

8,1 %

Ören Invest AB

1 800 000

6,8 %

Eva Sandberg

1 249 900

1 000

4,7 %

Mander Investment AB

1 091 767

4,1 %

IKEA Green Tech AB

710 091

2,7 %

C Grunewald Projekt AB

579 228

2,2 %

4S Stockholm

500 000

1,9 %

Övriga stamaktieägare

5 490 049

20,7 %

Övriga preferensaktieägare

1 416 000

0,5 %

Totalt antal aktier

26 383 819

1 600 000

100,0 %