Bolagsstämma

Aktieägarna i Pegroco Invest AB (publ), org. nr 556727-5168, kallas till årsstämma onsdagen den 18 april 2018 kl. 10.00 i lokal ”Aida” på Hotel Opera, Nils Ericsonsgatan 23 i Göteborg.

Kallelse till årsstämman kan laddas ner här.

Fullmaktsformulär för aktieägare som ska företrädas av ombud kan laddas ner här.

Styrelsens förslag till årsstämman kan laddas ner här.

Valberedningens förslag till årsstämman kan laddas ner här.

Presentation av föreslagen styrelse kan laddas ner här.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande föreslagen styrelse för årsstämman kan laddas ner här.

Bilaga – Valberedningens instruktion kan laddas ner här.

 

Protokoll fört vid årsstämma onsdagen den 18 april 2018 kan laddas ner här