Bolagsstämma

Aktieägarna i Pegroco Invest AB (publ), org. nr 556727-5168, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 8 januari 2018 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Stora Nygatan 31 i Göteborg.

Kallelse till extra bolagsstämman kan laddas ner här.

Fullmaktsformulär för aktieägare som ska företrädas av ombud kan laddas ner här.

Styrelsens förslag till extra bolagsstämman kan laddas ner här.

Aktieägares förslag till extra bolagsstämman kan laddas ner här.