Bas

Pegroco Invest investerar i mindre och medelstora företag företrädesvis i Sverige. Vår investeringsfokus är verksamheter med tillväxtpotential.  Vi har inget uttalat fokusområde men vi arbetar främst med verksamheter som redan är etablerade på marknaden. Pegroco eftersträvar att i sin investeringsportfölj ha en balans mellan investeringskategorierna Bas och Tillväxt. Pegroco bedömer att den balansen över tid ger bästa avkastningen för Pegrocos aktieägare.

Pegroco investerar inom Basportföljen framförallt i bolag med en beprövad affärsmodell, en stark marknadsposition, i sin region eller i sitt segment, samt ett över tid stabilt positivt kassaflöde. Pegrocos ambition är att ägarandelen i dessa bolag skall vara över 50 procent. Pegroco ser gärna att förvärvsobjektet genererar en väsentlig del av sina intäkter från tjänster och underhåll. Dessa intäkter har fördelen att de ofta bygger på längre kontrakt och därmed har bättre förutsägbarhet. Vidare är sådan verksamhet ofta mindre kapitalintensiv, mindre konjunkturkänslig och mindre utsatt för teknikskiften. Om underhållet är kopplat till en levererad produkt ger det dessutom intäkter över produktens hela livscykel. En central investeringsstrategi inom Basportföljen är att etablera navbolag kring vilken Pegroco sedan gör tilläggsförvärv. Exempel på navbolag är Nordisk Bergteknik och Nordic Lift.

 

Innehav i Basportföljen

Per 31 mars 2018 hade Pegroco fem innehav i Basportföljen som sista 12 månader (från andra kvartalet 2017 till och med första kvartalet 2018) sammanlagt hade intäkter på 1 012 Mkr.

  • Nordisk Bergteknik, vars huvudsakliga verksamhet är bergteknik, såsom borrning, sprängning, i huvudsak för infrastruktur- (väg och tåg)men även förgruv- och byggbranscherna.
  • Nordic Lift, vars huvudsakliga verksamhet är hissar, nyinstallation,moderniseringar och service och underhåll, för fastighetsbolag, privata och kommunala, och byggbolag.
  • Stockholms Spårvägar, vars huvudsakliga verksamhet är kollektivtransport där man driftar två linjer i Stockholm för Stockholms Läns Landsting.
  • Nordic MRO, vars huvudsakliga verksamhet är flygplansunderhåll, största oberoende leverantören i den nordiska regionen
  • Mechanum, som är en bilverkstadskedja som är auktoriserad för det flesta kända bilmärken i Sverige, som reparerar och servar bilar för försäkringsbolag, leasingbolag och privatpersoner.

Läs mer om bolagen genom att klicka på respektive bolags ruta här nedan.

Nordisk Bergteknik

Nordic MRO

Nordic Lift

Stockholms Spårvägar

Mechanum