Tillväxt

Pegroco Invest investerar i mindre och medelstora företag företrädesvis i Sverige. Vår investeringsfokus är verksamheter med tillväxtpotential.  Vi har inget uttalat fokusområde men vi arbetar främst med verksamheter som redan är etablerade på marknaden. Pegroco eftersträvar att i sin investeringsportfölj ha en balans mellan investeringskategorierna Bas och Tillväxt. Pegroco bedömer att den balansen över tid ger bästa avkastningen för Pegrocos aktieägare.

I kategorin Tillväxt finns ett flertal teknikbolag. Pegrocos investeringar är i dessa baserade på att tekniken skall erbjuda kunden en stor ekonomisk beräkningsbar nytta, den skall ha god skalbarhet, substantiella konkurrensfördelar, samt att den gärna skall ha en inriktning på miljö, d.v.s. bolagets marknadspenetration skall främjas av en underliggande miljötrend. Tekniken skall själv då bidra till en bättre miljö. Ett exempel är Alelion, vars försäljning gynnas av en övergripande trend mot elektrifiering av fordon och där bolagets energisystem bidrar till att skifta användare från dieselmotorer och bly/syra-batterier till de mer miljövänliga litiumjonbatterierna – och samtidigt möjliggör besparingar för kunden på hundratusentals kronor per truckenhet.

 

Innehav i Tillväxtportföljen

Per 31 mars 2018 hade Pegroco tre innehav i Tillväxtportföljen som sista 12 månader (från andra kvartalet 2017 till och med första kvartalet 2018) sammanlagt hade intäkter på 354 Mkr.

  • Flexenclosure, vars huvudsakliga verksamhet är IT-infrastruktur. Bolaget har två affärsområden: Prefabricerade modulariserade datacenter, samt styrsystem för hybridenergisystem.
  • Mantex, vars huvudsakliga verksamhet är teknologi för mätning och analys av biomassa som används som råmaterial inom bioindustri, för att få bättre processkontroll.
  • Alelion, vars huvudsakliga verksamhet är energilagringsteknik, baserad på litiumbatteriteknologi, främst för industrifordon.

Läs mer om bolagen genom att klicka på respektive bolags ruta här nedan.

Alelion

Flexenclosure

Mantex