Innehav

Pegroco Invest investerar i mindre och medelstora företag företrädesvis i Sverige. Vår investeringsfokus är verksamheter med tillväxtpotential.  Vi har inget uttalat fokusområde men vi arbetar främst med verksamheter som redan är etablerade på marknaden.

Vår investeringsidé är att vi med våra medarbetares kompetens och erfarenhet, och vår starka affärsnätverk, kan vara aktiva ägare. Vi kan komplettera företagsledares och entreprenörers affärsidéer och drivkraft för att tillsammans bygga ytterligare värde. Det är det aktiva ägandet som skiljer Pegroco från flertalet andra investmentbolag.

Vi ser det därför ofta som en fördel om bolaget har ett behov av att genomföra större förändringar, strukturella eller affärsinriktade. Investeringsmöjligheter kan till exempel uppstå när ledningen i bolaget vill genomföra ett utköp från huvudägaren, företaget står inför ett generationsskifte eller när entreprenören vill expandera bolaget till nästa steg i utvecklingen.

Bolagen skall gärna har potential för internationell expansion – Pegroco har en bevisad kompetens att expandera sina Portföljbolag internationellt. Pegroco överväger alltid möjligheten till att skynda på tillväxtprocessen och värdebyggandet genom kompletterande förvärv. Pegroco Invest investerar ur egen balansräkning och är därmed inte beroende av fondfinansiering eller begränsningar i tidshorisont.

Vi lägger stor vikt på entreprenörens och nyckelpersonernas roll i de verksamheter vi investerar i. Normalt vill vi att nyckelpersonerna är med på vår gemensamma “resa”.

Skulle något av detta passa in på er verksamhet så kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte för att diskutera vad vi skulle kunna bistå er med.

Portföljbolag

För närvarande har Pegroco tretton aktiva investeringar i bolag inom ett flertal branscher, här nedan presenterade i bostavsordning, som 2017 sammanlagt har intäkter på över 1,65 miljarder kronor. Läs mer om bolagen genom att klicka på respektive bolags ruta här nedan eller skrolla ner under fliken Innehav.

Alelion

Flexenclosure

Hagabadet

FinWire

Mantex

Mechanum

Nordic MRO

Nordisk Bergteknik

RC Hisservice

Scandinavian Enviro Systems

Stockholms Spårvägar

Nyheter24-Gruppen