FinWire

FinWire är Nordens nu snabbast växande finansiella nyhetsbyrå. Bolaget har hittills lanserat två produkter inom två affärsområden.

Det första området är småbolag, small-cap, vilket är ett segment som växt kraftigt de senaste åren såväl i Sverige som internationellt. Men mediebevakningen har inte hängt med. Här skapar FinWire ett unikt innehåll för allt från förvaltare och daytraders till privatpersoner.

Det andra området som FinWire fokuserar på är sociala medier. Twitter och bloggar har växt explosionsartat de senaste åren. Men vad är viktigt? FinWires redaktörer gör ett urval åt personer som arbetar i finanssektorn. Exempel på kunder till FinWire är Nordea, Dagens Industri och Nordnet.

FinWire uppfyller flera av Pegrocos investeringskriterier. Man har en unik position och ett stort försprång på en snabbt växande underliggande marknad nämligen nyhetsbevakning av sociala marknader och small-cap. Bolagets ledning är erfarna och affärsinriktade, och har dessutom ett stort eget delägande.

Med den basen har FinWire goda förutsättningar att leva upp till grundarnas ambition att bli en ledande leverantör av nyhetsmeddelanden av finansiell information i den nordiska regionen. Pegroco bidrar framförallt i finansieringsfrågor. Fokus framöver ligger på organisk tillväxt men även förvärv kan bli aktuellt, i vilket fall Pegrocos förhandlings- och transaktionsvana kommer vara en viktig framgångsfaktor.

Arbetet koncentreras nu på att snabbast möjligt penetrera marknaden, dels för att nå ut till potentiella kunder som ännu inte fullt ut känner till FinWires erbjudande, dels för att förekomma konkurrenters eventuella försök att lansera liknande tjänster.

Besök gärna Finwires hemsida:

FinWire