Flexenclosure

Bolaget är inne i en intensiv och utmanande expansionsfas. Marknaden för bolagets produkter fortsätter öka i snabb takt, pådrivet av en ökad användning av dataöverföring och mobiltelefoni. Flexenclosure har två affärsområden, eSite och eCentre.

eSite är en världsledande produkt som med hybridteknologi, med energi från bl.a. sol och vind, kan förse mobilnätens basstationer med el i områden med dålig eller obefintlig nätansluten elförsörjning.  Marknaden för eSite är i ett tidigt skede och under snabb tillväxt. Behov och kunder finns globalt men eSites säljs idag primärt till kunder i Asien och Afrika där behovet och volymerna är störst. I framtiden kommer eSite-konceptet även kunna anpassas till andra energiförsörjningsområden.

Nyttan med eSite är stor. Basstationerna måste drivas dygnet runt. Genom att övergå från den traditionella elförsörjningslösningen med dieselgenerator till en eSite kan mobilnätens operatörer minska sina energirelaterade kostnader med upp till 90 %. Dessa kostnader utgör i sin tur ca 70 % av de totala driftskostnaderna.

eCentre är prefabricerade datahallar. De levereras som färdigbyggda moduler till kunder som vill etablera eller expandera sin serverkapacitet. Behovet finns även här i första hand på tillväxtmarknaderna. Med eCentre möjliggörs en väsentligen snabbare kapacitetsutbyggnad i kombination med hög driftssäkerhet. Marknadssegmentet där eCentre ingår beräknas ha en årlig tillväxt på ca 30 % under de närmaste åren.

Kundbasen för eSite inkluderar Bharti Airtel, Telenor, Apollo, MTN, Millicom och Zain. Inom datahallsområdet. är Flexenclosure ”preferred supplier” till bl.a. IBM.

Flexenclosure har också blivit internationellt uppmärksammat med ett antal priser.  Senaste exemplet är när bolaget i april 2015 blev utsedd som en vinnare av the Red Herring Top 100 Europe award som delas ut till Europas mest lovande privata teknologibolag.

Flexenclosure har närmare 20 års erfarenhet och har genomfört över 9 000 installationer i över 50 länder. Bolagets har huvudkontor i Stockholm, sin produktions- och utvecklingsverksamhet i Vara, samt försäljningskontor i ytterligare sju länder.

Flexenclosures historia går tillbaka till 1990. Man ingick då i Pharmadule/Emtungas och var leverantör av enkla teknikhus till mobiloperatörernas utbyggnad av 2G och 3G, i samarbete med bl.a. Ericsson. 2007 genomförde Pegroco ett utköp av Flexenclosure av den dåvarande ägaren, brittiska 3i. Genom Pegrocos försorg omstrukturerades verksamheten för att fokusera på att bygga upp affärsområdena eCentre och eSite. Oprioriterade produktlinjer avvecklades. Produktion och utveckling flyttades hem från Estland till Vara. En omfattande rekrytering av kompetens inom energi, styr/reglerteknik samt hård- och mjukvaruutveckling påbörjades. Stora investeringar gjordes i produkt- och affärsutveckling. Under Pegrocos ledning har ägarbilden förstärkts i tre omgångar. Industrifonden investerade i bolaget i slutet av 2007, andra AP-fonden under 2009 samt IFC (Världsbanken) under 2013.

Besök gärna Flexenclosures hemsida:

Flexenclosure