Hagabadet

Hagabadet är en spa, bad- och träningsanläggning i premiumsegmentet. Badets kulturskyddade lokaler i Haga i Göteborg har rötter 150 år tillbaka i tiden när badet en gång startade som Renströmska Bad- och Tvättanstalten.

Hagabadet driver idag: ett spa med tillgång till ett flertal pooler; träning inom styrketräning och ett flertal gruppövningar, däribland Göteborgs största utbud av yoga kurser; samt Restaurang Axel Engströms vingård med en inglasade utegård i unik miljö från slutet på 1800-talet. Hagabadet anordnar även konferenser.

Anläggningen har drygt 3 000 medlemmar och över 800 besökare per dag. Hagabadet har under 2015 påbörjat en försiktig expansion när Hagabadet i mars öppnade en filial i Sannegårdshamnen på Norra Älvstranden i Göteborg.

Investeringsmöjligheten uppkom när badets VD avsåg att göra en s.k. management buyout från den dåvarande ägaren Feelgood Svenska AB (publ) och behövde en partner för att genomföra affären. Pegrocos analys visade att Hagabadet är en kulturbärare och att varumärket med sin historik har en unik profil inom spa och träning i Göteborg. Det ger badet möjlighet till att etablera sig i en premiumposition på marknaden med en lojal kundkrets. Vidare fanns i VD en engagerad medägare med stort incitament att växa badets värde. Dessa fundament ger goda möjligheter att expandera och förbättra lönsamhet som tidigare ägare inte har lyckats utnyttja.

Hagabadet ser fortsatt tillväxt och både medlemsantal och lönsamhet ökar successivt. Fokus ligger på att förbättra lönsamheten, dels genom att öka kapacitetsutnyttjandet av lokalerna och dels genom att öka medlemstocken.

Besök gärna Hagabadets hemsida:

Hagabadet