Nordic Lift

Nordic Lift är Pegrocos nav-bolag inom hisservice. Huvuddelen av dess verksamhet utgörs av bolaget RC Hisservice AB, som erbjuder heltäckande lösningar för alla typer av hissar. RC Hiss levererar och installerar nya hissar samt utför service, underhåll och moderniseringar av befintliga. Företaget startade 1977 och är med ett 40-tal medarbetare en ledande aktör i Västsverige. Bolagets säte är i Varberg och man har även filialer i Alingsås och Borås.

RC Hisservice skapar sina hissar från grunden, vilket innebär man kan specialanpassa varje detalj i skiss, konstruktion och installation. Man arbetar bara med öppna styrsystem, vilket underlättar och ger större flexibilitet för fastighetsägaren. Hissen har en central roll i en fastighet. För varje hiss finns ett serviceavtal som i vanliga fall omfattar löpande underhåll och dygnet-runt jourservice. Dessa serviceavtal är en viktig del av RC Hisservice verksamhet.

Det fanns ett flertal starka argument för Pegrocos investering i RC Hisservice. Det finns en stark underliggande marknad – fastighet och bygg, och bolaget har en ledande position på den västsvenska delen av denna marknad. Därutöver har man en erfaren ledning med över 40 års erfarenhet från hissmarknaden och en mycket kompetent personal. RC Hisservice ett mycket välskött bolag. Kundbasen är stor och trogen, vilket är ett synbart bevis på att bolaget levererar en bra service.

Tillsammans med bolagets ledning kommer Pegroco nu fortsätta stärka bolagets erbjudande och utveckla nya marknader.

Besök gärna RC Hisservice hemsida:

RC Hisservice