Nordic MRO

Nordic MRO är en ledande, oberoende leverantör av komplett flygplansunderhåll. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och har fasta baser vid flygplatserna i Stockholm, Göteborg, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Kunderna är flygbolag, både nordiska och utomnordiska.

Nordic MRO utför såväl det dagliga underhållet, som utförs på flygplanet vid gaten mellan flygningar, som det tunga som utförs i hangar och för vilken flygplanet måste tas ur trafik. Bolaget utför även modifikationer och reparationer av flygplan.

Vidare är Nordic MRO en ledande leverantör av tjänster inom Continuing Airworthiness Management genom sitt helägda dotterbolag, Air Hudik Engineering. Air Hudik är en certifierad CAMO (Continuing Airworthiness Management Organisation) och erbjuder en komplett sortiment av tjänster till kunder i Europa. Tjänsterna omfattar utveckling av underhållsprogram, planläggning av modifierings- reparations- och underhållsarbete, tekniska inspektioner och administration av teknisk dokumentation för flygplan.

Allt underhåll i flygbranschen, vad som skall utföras och vem som är certifierad för utförandet, är mycket noga reglerat av myndigheter. Nordic MRO är certifierat av EASA (European Aviation Safety Agency) för de flesta vanligt förekommande flygplanstyper såsom Airbus A320-serien, Boeing B737-serien och B717.

Nordic MRO bildades i april 2016 när Priority Aero Maintenance och en annan aktör i branschen, Got2echnics, enades om att slå ihop sina verksamheter för att under bolagsnamnet Nordic MRO AB skapa Nordens ledande oberoende leverantör av flygplansunderhåll.

Pegroco har varit en aktiv delägare i Priority sedan 2009. Pegroco har aktivt drivit mot en konsolidering av flygplansunderhåll på den nordiska marknaden, och första steget togs 2014 när Priority förvärvade Air Hudik. Dagens förnyade flygplansflottor kräver ett flexibelt, samordnat och kostnadseffektivt underhåll med minimala ställtider. Som leverantör av flygplansunderhåll måste man kunna erbjuda flygbolagen en ”one stop shop” med underhåll som kan genomföras i trafikrytmen för att minimera den tid som flygplanen är ur trafik. Nordic MRO har en god och konkurrenskraftig geografisk omfattning som täcker in hela Norden och en kompetensmässig bas som gör bolaget väl förberett för nästa steg i sin utveckling och expansion.

Besök gärna Nordic MROs hemsida:

Nordic MRO