Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik utför bergarbeten som borrning, sprängning, losshållning, vajersågning och bergförstärkning. Bolaget är ett resultat av en sammanslagning 2017 mellan Pegrocos första förvärv inom bergteknik, Norrbottens Bergteknik med säte är i Älvsbyn, Norrbotten, och Vestfold Fjellboring med säte i Sandefjord, Norge. Sedan dess har bolaget förvärvat ytterligare två norska verksamheter, Songdalen Fjellsprenging och Norsk Fjellsprengning. Med sin omsättning är man ett av de största företagen i Norden som erbjuder tjänster relaterade till bergsprängning. Sprängningsarbeten utförs av egna sprängare. Maskinparken består av borrvagnar, wiresågningsutrustningar, grävmaskiner med hydraulhammare och ett flertal servicebilar. Bergteknikbolag är relativt investeringstunga vad gäller maskinpark. Det är viktigt att hålla uppe investeringsnivån för att undvika att bolagets maskinpark blir föråldrad och mindre konkurrenskraftig.

De stora infrastrukturprojekten och det ökande byggandet i Norden gör att det inom överskådlig tid finns en stabil underliggande tillväxt för de marknader som Nordisk Bergteknik agerar på. Verksamhetsområdet bergteknik bedöms utgöra omkring en procent av värdet av den totala bygg- & infrastrukturbranschen och uppskattas bara i Sverige till cirka 2,5 Mdkr per år.

Bolaget arbetar i huvudsak inom tre affärsområden. Inom området Entreprenad arbetar man som underentreprenör. Kunder är ofta stora entreprenadbolag som har ett totalansvar för ett projekt men ofta själva saknar kompetens kring sprängtjänster. Dessa tjänster handlas då upp lokalt för varje enskilt projekt. Bland kunderna finns PEAB och Viedekke.

Inom området Ballast (bergtäkter) är kunderna ballastleverantörer som levererar grus, makadam och andra krossprodukter som utvinns från deras bergtäkter. Norrbottens Bergteknik har förtroendet att borra och spränga i bergtäkter för ett antal större och mindre leverantörer som Swerock, Svevia, Skanska och BDX.

Det tredje affärsområdet, Gruvor, bedöms av bolaget att nu åter igen bli en växande marknad efter ett antal magra år. Inom detta affärsområde verkar framförallt Norrbottens Bergteknik och erbjuder i huvudsak tjänster ovan mark.

Bolaget har även stor kunskap inom vajersågningsarbeten. Med den tekniken kan man, med egen personal och utrustning, losshålla berg i de fall där traditionell metod inte fungerar och utan att orsaka skadliga vibrationer. Affärerna utformas runt ett pris per kubikmeter, där bolaget gör en volymuppskattning i offerten och sedan faktisk volym faktureras när arbetet slutförts.

Besök gärna Norrbottens Bergtekniks och Vestfold Fjellborings hemsidor via länkarna nedan.

Norrbottens Bergteknik
Vestfold Fjellboring