Norrbottens Bergteknik

Norrbottens Bergteknik utför bergarbeten som borrning, sprängning, losshållning, vajersågning och bergförstärkning. Bolaget är med sin omsättning ett av de större företagen i Sverige som erbjuder tjänster relaterade till bergsprängning. Bolagets säte är i Älvsbyn, Norrbotten. Sedan 2010 har man även ett kontor i Umeå. Egna sprängare utför sprängningsarbeten. Maskinparken består av borrvagnar, wiresågningsutrustningar, grävmaskiner med hydraulhammare och ett flertal servicebilar. Bergteknikbolag är relativt investeringstunga vad gäller maskinpark. Det är viktigt att hålla uppe investeringsnivån för att undvika att bolagets maskinpark blir föråldrad och mindre konkurrenskraftig.

De stora infrastrukturprojekten och det ökande byggandet i Sverige gör att det inom överskådlig tid finns en stabil underliggande tillväxt för de marknader som Norrbottens Bergteknik agerar på. Verksamhetsområdet bergteknik bedöms utgöra omkring en procent av värdet av den totala bygg- & infrastrukturbranschen och uppskattas till cirka 2,5 Mdkr per år.

Bolaget arbetar i huvudsak inom tre affärsområden. Inom området Entreprenad arbetar man som underentreprenör. Kunder är ofta stora entreprenadbolag som har ett totalansvar för ett projekt men ofta själva saknar kompetens kring sprängtjänster. Dessa tjänster handlas då upp lokalt för varje enskilt projekt.

Inom området Ballast (bergtäkter) är kunderna ballastleverantörer som levererar grus, makadam och andra krossprodukter som utvinns från deras bergtäkter. Norrbottens Bergteknik har förtroendet att borra och spränga i bergtäkter för ett antal större och mindre leverantörer som Swerock, Svevia, Skanska och BDX.

Det tredje affärsområdet, Gruvor, bedöms av bolaget att nu åter igen bli en växande marknad efter ett antal magra år. Inom detta affärsområde erbjuder Norrbottens Bergteknik i huvudsak tjänster ovan mark.

Norrbottens Bergteknik har även stor kunskap inom vajersågningsarbeten. Med den tekniken kan man, med egen personal och utrustning, losshålla berg i de fall där traditionell metod inte fungerar och utan att orsaka skadliga vibrationer. Affärerna utformas runt ett pris per kubikmeter, där bolaget gör en volymuppskattning i offerten och sedan faktisk volym faktureras när arbetet slutförts.

Besök Norrbottens Bergtekniks hemsida via länken nedan.

Norrbottens Bergteknik