Stockholms Spårvägar

AB Stockholms Spårvägar bildades 1987 av Stiftelsen Svenska Spårvägssällskapet för att bedriva museal spårvagnstrafik i Stockholm. Företaget har ansvarat för spårvägstrafiken på Djurgårdslinjen med museala vagnar sedan 1991 och sedan fyra år tillbaka också för trafiken på spårvagnslinje 7 på uppdrag av Storstockholms Lokaltrafik (SL) med reguljära moderna låggolvsvagnar.

AB Stockholms Spårvägar är en mindre men effektiv, kundorienterad och konkurrenskraftig organisation. Bolaget har under perioden 2010-2014 haft en stabil drift av verksamheterna och satsningen på att göra bolaget kommersiellt har varit lyckosamt. 2014 vann bolaget, i konkurrens med fyra etablerade branschaktörer, upphandlingen från Stockholms Landsting om spårvägslinjerna 21 (Lidingöbanan) och 7 med en kontraktstid på 8 + 4 år.

Pegroco har god erfarenhet från liknande affärsmodeller, kundstrukturer och verksamhetsstyrning från sitt engagemang inom Scandinavian Air Ambulance. Kontraktsstocken är förnyad och utökad och har lång löptid. Affärsmodellen möjliggör en relativt lätt balansräkning då affärskontrakten är strukturerade så att investeringar i infrastruktur görs av kunden. AB Stockholms Spårvägar har vidare en bra ledning och en stark intern kompetens. Med detta som bas bedöms möjligheterna som goda att göra en lönsam expansion inom spårbunden trafik och andra kollektivtrafiksegment i främst Norden.

I enlighet med det nyvunna kontraktet utökar AB Stockholms Spårvägar från hösten 2015 sitt ansvar till att även omfatta linje 21. Med en starkare finansiell ställning skapas goda förutsättningar för AB Stockholms Spårvägars ledning och Pegroco att tillsammans vidareutveckla bolagets affärsverksamhet.

Besök gärna Stockholms Spårvägars hemsida:

Stockholms Spårvägar