Aktien

(per 2016-12-31, inklusive apportemissioner som registrerades hos Bolagsverket under januari 2017.)

Värdepapperstyp Stamaktie Preferensaktie
Kortnamn PEGRO PREF
ISIN-kod SE0007100540
Antal aktier 22 612 255 1 600 000
Handelsstart 24 juni 2015

Största aktieägare

I tabellen nedan redovisas Pegrocos aktieägare, direkt eller indirekt via bolag, inklusive närstående, per den 2016-12-31, inklusive apportemissioner som registrerades hos Bolagsverket under januari 2017.

Stamaktier

Preferensaktier

% av kapital

% av röster

Håkan Johansson

4 842 450

160 000

20,7 %

21,3 %

Peter Sandberg

4 550 478

51 000

19,0 %

20,0 %

Richard Kahm

3 275 796

80 000

13,9 %

14,4 %

Per Grunewald

2 546 650

10,5 %

11,2 %

KL Capital AB

1 832 719

7,6 %

8,0 %

Ören Invest AB

1 720 000

7,1 %

7,6 %

IKEA Green Tech AB

710 091

2,9 %

3,1 %

C Grunewald Projekt AB

554 228

2,3 %

2,4 %

Bertil Rydevik

400 000

1,7 %

1,8 %

Mander Investment AB

275 028

1,1 %

1,2 %

Henry Hansen Aviation AB

254 237

1,1 %

1,1 %

Övriga stamaktieägare

1 650 580

55 000

7,0 %

7,3 %

Övriga preferensaktieägare

1 253 000

5,2 %

0,6 %

Totalt antal aktier

22 612 255

1 600 000

100,0 %

100,0 %