Årsstämma

Aktieägarna i Pegroco Invest AB (publ), org. nr 556727-5168, kallas till årsstämma tisdagen den 16 maj 2017 kl. 16.00. Med anledning av antalet anmälda stämmodeltagare har stämmolokalen ändrats från att vara bolagets egna lokaler till konferenslokal i Hotell Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg.

Kallelse till årsstämman kan laddas ner här.

Fullmaktsformulär för aktieägare som ska företrädas av ombud kan laddas ner här.

Styrelsens förslag till årsstämman 2017 kan laddas ner här.

Aktieägares förslag till årsstämman 2017 kan laddas ner här.