Kalendarium

Finansiell kalender m.m.

Delårsrapport januari – juni 2015 | 31 augusti 2015

Delårsrapport januari – september 2015 | 30 november 2015

Bokslutskommuniké 2015 | 29 februari 2016

Årsredovisning 2015 | 4 maj 2016

Ordinarie årsstämma 2016 | 25 maj 2016

Bokslutskommuniké 2016 | 28 februari 2017

Årsredovisning 2016 | 25 april 2017

Ordinarie årsstämma 2017 | 16 maj 2017

Delårsrapport januari – mars 2017 | 31 maj 2017

Delårsrapport januari – juni 2017 | 31 augusti 2017

Delårsrapport januari – september 2017 | 30 november 2017

Bokslutskommuniké 2017 | 9 februari 2018

Årsredovisning 2017 | 9 februari 2018