Kalendarium

Finansiell kalender m.m.

Bokslutskommuniké 2018 | 28 februari 2019

Årsredovisning 2018 | 3 april 2019

Årsstämma 2019 | 8 maj 2019

Delårsrapport perioden januari – mars 2019 | 23 maj 2019

Delårsrapport perioden januari – juni 2019 | 310 augusti 2019

Delårsrapport perioden januari – september 2019 | 21 november 2019