Kalendarium

Finansiell kalender m.m.

Extra bolagsstämma | 8 januari 2017

Bokslutskommuniké 2017 | 9 februari 2018

Årsredovisning 2017 | 2 mars 2018

Årsstämma 2018 | 18 april 2018

Delårsrapport perioden januari – mars 2018 | 24 maj 2018

Delårsrapport perioden januari – juni 2018 | 31 augusti 2018

Delårsrapport perioden januari – september 2018 | 23 november 2018

Bokslutskommuniké 2018 | 28 februari 2018