Kalendarium

Finansiell kalender m.m.

Bokslutskommuniké  2019 | 28 februari 2020

Årsredovisning 2019 | vecka 20

Årsstämma | 3 juni 2020

Delårsrapport januari-mars | 29 maj 2020

Delårsrapport januari – juni | 31 augusti 2020

Delårsrapport januari – september | 30 november 2020