Om Pegroco

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Vi söker främst efter verksamheter med en etablerad marknadsposition och gärna sådana där det finns ett behov av att genomföra större förändringar. Detta förändringsbehov kan vara strukturellt eller affärsinriktat. Det kan till exempel vara när ledningen vill genomföra ett utköp från huvudägaren, när företaget står inför ett generationsskifte eller när entreprenören vill expandera bolaget till nästa steg i utvecklingen men inte har nödvändiga resurser.

Vi är aktiva ägare och fokuserar på investeringar där vi kan bidra till att skapa värde i företagen genom att använda våra medarbetares operativa, industriella och finansiella erfarenhet och vårt starka affärsnätverk.

Pegroco har även en rådgivande verksamhet, Pegroco Advisory, som erbjuder tjänster inom kapitalanskaffning, företagsförsäljning och affärsutveckling.

Vi har under våra tio år genomfört över tjugo investeringar. Våra investeringar under 2016 var i mätteknikbolaget Mantex AB i april, i Norrbottens Bergteknik AB i maj, i RC Hisservice AB i november, i Mechanum AB samt förvärvet av KL Ventures II AB i december.

Medarbetare

Pegroco Invests medarbetare har en lång erfarenhet av företagsutveckling och företagsaffärer. Medarbetarnas varierade bakgrund gör att bolaget kollektivt har en bred kunskap och erfarenhet. Vår styrka är förmågan i att integrera industriellt kunnande och finansiell kreativitet i en och samma verksamhet och lösning.

Thomas Brue

Thomas Brue

VD

Tidigare VD och grundare av Eyer Fondkommission. Projektledare inom M&A på Framfab AB (publ). Investment Manager på Deseven AB. Ansvarig för Corporate Finance på Thenberg Fondkommission. PricewaterhouseCoopers, Corporate Finance. Thomas är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Peter Sandberg

Founding Partner

VD för Sjätte AP-fonden och Bure Equity AB (publ). Ordförande Teleca AB. Finanschef och ansvarig för corporate finance inom AB Volvo, VD Volvo Norge AS, positioner inom Volvo Credit AB, Volvo Group Finance Europe BV och Sotrot AB. Peter är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Per Grunewald

Founding Partner

Per har 16 år inom Electroluxkoncernen, senast som Senior VP samt VD e2Home. Senior IM på Bure Equity. Medgrundare och vVD på Spine Robotics. Han fick Mannerfeltpriset 2003 för pionjärinsatser inom integration av miljö och affärsverksamhet. Per är sedan 2011 invald ledamot i IVA. Han är Civilngenjör från Chalmers Tekniska Högskola.

Victor Örn

Investment manager

Tidigare anställd hos Lafarge och Tumlehed Invest. Victor är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Stefan Winström

Affärsutveckling

Managementkonsult sedan 2004. Han har en bakgrund som VD i Array AB, Fly Me Europe AB och Poseidon Diving Systems AB. Positioner inom Mölnlycke Health Care, Gambro AB och Gambro Australia, Pty. Stefan är Civilingenjör från Chalmers med en MSc från Imperial College, London.

Styrelsen

Göran Persson, Styrelseordförande

Styrelseordförande

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Sveaskog AB, Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag, Cambio Holding AB, Cambio Healthcare Systems AB, Scandinavian Biogas Fuels International AB och Sörmlandsskött AB. Styrelseledamot i Baven AB. Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Scandinavian Air Ambulance Holding AB, Scandinavian Biogas Fuels AB, Fordonsgas Stockholm AB och Biogas Stockholm Finans AB. Statsminister 1996–2006.

Pär Östberg

Styrelseledamot

Tidigare uppdrag: Vice VD och Chef Investeringsverksamheten på AB Industrivärden. Styrelseledamot i Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Skanska AB och SSAB AB. SVP & President Trucks Asia Volvo Group, SVP & Chief Financial Officer Volvo Group, Chief Financial Officer Renault Trucks, Chief Financial Officer Volvo Trucks France, President Volvo Treasury Asia.

Håkan Johansson

Styrelseledamot

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Valedo Partners Fund II AB. Styrelseledamot i Cordovan Group AB, Kattson i Sverige AB, Stena Adactum AB och Valuation Europe AB. Ordförande i Capman Mezzanine V Investment Committee. Senior rådgivare på Keyhaven Capital Partners Ltd. Tidigare uppdrag: Senior Partner på EQT Partners AB. Ansvarig för M&A inom Electroluxkoncernen. VD för Elextrolux Wascator AB. Finansdirektör på Volvo.

Peter Sandberg

Styrelseledamot

Per Grunewald

Styrelseledamot