Om Pegroco

Pegroco är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Vi söker främst efter verksamheter med en etablerad marknadsposition och gärna sådana där det finns ett behov av att genomföra större förändringar. Detta förändringsbehov kan vara strukturellt eller affärsinriktat. Det kan till exempel vara när ledningen vill genomföra ett utköp från huvudägaren, när företaget står inför ett generationsskifte eller när entreprenören vill expandera bolaget till nästa steg i utvecklingen men inte har nödvändiga resurser.

Vi är aktiva ägare och fokuserar på investeringar där vi kan bidra till att skapa värde i företagen genom att använda våra medarbetares operativa, industriella och finansiella erfarenhet och vårt starka affärsnätverk.

Pegroco har även en rådgivande verksamhet, Pegroco Advisory, som erbjuder tjänster inom kapitalanskaffning, företagsförsäljning och affärsutveckling.

Vi har under våra tio år genomfört över tjugo investeringar. Våra investeringar under 2016 var i mätteknikbolaget Mantex AB i april, i Norrbottens Bergteknik AB i maj, i RC Hisservice AB i november, i Mechanum AB samt förvärvet av KL Ventures II AB i december.

Under 2017 byggde vi vidare på vår innehav av Norrbottens Bergteknik när vi förvärvade det norska bolaget Vestfold Fjellboring AS och dess dotterbolag Norsk Fjellsprengning AS. Tillsammans bildar nu de tre bolagen gruppen Nordisk Bergteknik.

Medarbetare

Pegroco Invests medarbetare har en lång erfarenhet av företagsutveckling och företagsaffärer. Medarbetarnas varierade bakgrund gör att bolaget kollektivt har en bred kunskap och erfarenhet. Vår styrka är förmågan i att integrera industriellt kunnande och finansiell kreativitet i en och samma verksamhet och lösning.

Thomas Brue

Thomas Brue

VD

Verkställande direktör i Pegroco sedan 2014. Tidigare VD och grundare av Eyer Fondkommission. Projektledare inom M&A på Framfab AB (publ). Investment Manager på Deseven AB. Ansvarig för Corporate Finance på Thenberg Fondkommission. PricewaterhouseCoopers, Corporate Finance. Thomas är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Peter Sandberg

Founding Partner

Styrelseordförande 2007 - maj 2015. Styrelseledamot sedan 2007. Tidigare VD för Sjätte AP-fonden och Bure Equity AB (publ). Ordförande Teleca AB. Finanschef och ansvarig för corporate finance inom AB Volvo, VD Volvo Norge AS, positioner inom Volvo Credit AB, Volvo Group Finance Europe BV och Sotrot AB. Peter är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Per Grunewald

Founding Partner

Styrelseordförande 2007 - maj 2015. Styrelseledamot sedan 2007. Per har 16 år inom Electroluxkoncernen, senast som Senior VP samt VD e2Home. Senior IM på Bure Equity. Medgrundare och vVD på Spine Robotics. Han fick Mannerfeltpriset 2003 för pionjärinsatser inom integration av miljö och affärsverksamhet. Per är sedan 2011 invald ledamot i IVA. Han är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola.

Victor Örn

Investment manager

Anställd sedan 2007. Tidigare styrelsemedlem i ett flertal av Pegrocos innehav såsom Bilisten AB, Scandinavian Air Ambulance, Skummeslövsgården AB, Diakrit Int. Ltd och Priority Aero Maintenance. Har även haft uppdrag som interimsVD i Diaktrit Norge, Svensk Flygambulans AB och Gruppo e Figli AB och som Investment Manager, Tumlehed Invest. Victor är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Stefan Winström

Affärsutveckling

Anställd sedan 2015. Han har en bakgrund som managementkonsult och som VD i Array AB, Fly Me Europe AB och Poseidon Diving Systems AB. Managementpositioner inom Mölnlycke Health Care, Gambro AB och Gambro Australia, Pty. Stefan är civilingenjör från Chalmers med en MSc från Imperial College, London.

Jesper Henrysson

Ekonomi och administration

Anställd sedan 2017.

Jacob Lundqvist

Analytiker

Anställd sedan 2017.

Styrelsen

Göran Persson, Styrelseordförande

Styrelseordförande

Andra pågående uppdrag: Nominerad till styrelseordförande i LKAB. Styrelseordförande i Cambio Holding AB, Cambio Healthcare Systems AB, Scandinavian Biogas Fuels International AB och Sörmlandskött AB. Styrelseledamot i Ålandsbanken AB och Baven AB. Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Scandinavian Air Ambulance Holding AB, Scandinavian Biogas Fuels AB, Fordonsgas Stockholm AB och Biogas Stockholm Finans AB. Statsminister 1996–2006.

Pär Östberg

Styrelseledamot

Andra pågående uppdrag: Chief Investment Officer för Dussur (Saudiarabien), VD i Prado Invest. Tidigare uppdrag: Vice VD och Chef Investeringsverksamheten på AB Industrivärden. Styrelseledamot i Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Skanska AB och SSAB AB. SVP & President Trucks Asia Volvo Group, SVP & Chief Financial Officer Volvo Group, Chief Financial Officer Renault Trucks, Chief Financial Officer Volvo Trucks France, President Volvo Treasury Asia.

Håkan Johansson

Styrelseledamot

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Valedo Partners Fund II AB, Valedo Partners Fund III AB, Valuation Europe AB och Cordovan Group AB. Styrelseledamot i Kattson i Sverige AB, Stena Adactum AB, Mantex AB och Nest Capital 2015 GP Oy. Ordförande i Capman Mezzanine V Investment Committee. Senior rådgivare till Keyhaven Capital Partners Ltd. Tidigare uppdrag: Senior Partner på EQT Partners AB. Ansvarig för M&A inom Electroluxkoncernen. VD för Electrolux Wascator AB. Finansdirektör på Volvo.

Peter Sandberg

Styrelseledamot

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Pegroco Transportation Holding AB, AB Flexen Intressenter, Hagabadet AB, Hagabadet Holding AB, RC Hisservice AB, Nordic Lift AB, Invincible Security Sweden AB, och Accrelium AB. Styrelseledamot i Nordic MRO AB, Nordic MRO Holding AB, FinWire AB, Mechanum Sverige AB, CastorX Capital AB, Airglow AB, Bostadsrättsföreningen Viktor Rydbergsgatan 16, och AB Stockholms Spårvägar. Nominerad som ledamot till styrelsen i Flexenclosure AB (publ).

Per Grunewald

Styrelseledamot

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Airglow AB och i Mantex AB. Styrelseledamot i Flexenclosure AB (publ), Alelion Energy Systems AB, Stora Hotellet i Fjällbackas Intressenter AB, Business Challenge AB, AB Flexen Intressenter, Clean Invest Scandinavia AB och Pegroco Transportation Holding AB. Ledamot och vice Ordf Avd 1 i IVA.