Pegroco investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Pegroco Invest

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora företag företrädesvis onoterade och i Sverige. Bolaget har ett tydligt fokus på långsiktigt värdeskapande. 

Affärsmodellen är att generera avkastning genom att identifiera lämpliga investeringsobjekt, förvärva en minoritet eller majoritet, skapa värde genom utveckling av investeringsobjektens affärer samt att på olika sätt synliggöra de därmed skapade värdena. 

Pegrocos huvudsakliga innehav utgörs för närvarande av Nordisk Bergteknik, Nordic Lift, Stockholms Spårvägar, Infraservice Group, Mechanum, Calormet och eSite.  Utöver dessa aktiva innehav omfattar portföljen även innehav i de noterade bolagen Alelion Energy Systems, Mantex AB och Scandinavian Enviro Systems AB samt ett innehav i Thinc (f.d. Nowagruppen). Pegroco har sex medarbetare och sitt huvudkontor i Göteborg.

Pegroco är en aktiv och långsiktig ägare utan uttalad investeringshorisont. Vi fokuserar på investeringar där vi kan bidra till att skapa lönsamhet och värde i företagen genom att nyttja våra medarbetares operativa, industriella och finansiella erfarenhet, vår vana vid bolagstransaktioner, samt vårt starka affärsnätverk. Vår investeringsidé är att vi med detta kompletterar bolagens entreprenörer och ledningar och dess affärsidéer och drivkraft, för att tillsammans bygga ytterligare värde. Investeringsmöjligheter kan till exempel uppstå när ledningen i bolaget vill genomföra ett utköp från huvudägaren, företaget står inför ett generationsskifte eller när entreprenören vill expandera bolaget till nästa steg i utvecklingen. Pegroco överväger alltid möjligheten till att skynda på tillväxtprocessen och värdebyggandet genom kompletterande förvärv. Pegroco Invest investerar ur egen balansräkning och är därmed inte beroende av fondfinansiering eller har begränsningar i tidshorisont. Vi lägger stor vikt på entreprenörens och nyckelpersonernas roll i de verksamheter vi investerar i. Normalt vill vi att nyckelpersonerna är med på vår gemensamma “resa”. Läs mer om oss under fliken Om Pegroco.

Skulle något av detta passa in på er verksamhet eller situation så kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte för att diskutera vad vi skulle kunna bistå er med.

Pegroco har under tio år genomfört över tjugo investeringar. Bolagets två hitintills största avyttringar, Scandinavian Air Ambulance i juni 2014, och Diakrit i februari 2016, genererade avkastningar på 5,3x respektive 3,5x investerat kapital.

Innehav

Läs mer om Pegrocos innehav genom att klicka på respektive bolags ruta här nedan eller gå in under fliken Innehav.

Nyheter

Meddelande om stabiliseringsåtgärder i Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergtekniks B-aktie

| Nyhet, Okategoriserade, Pressmeddelande, Regulatorisk | No Comments

Pressmeddelande 2021-10-20 Läs pressmeddelandet i sin helhet på Nordisk Bergtekniks hemsida: www.nordiskbergteknik.se. För mer information, vänligen kontakta Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, tel: 070-863 64 01.

Pegrocos portföljbolag Mantex AB (publ) styrelseordförande delgiven misstanke om påstått brott

| Pressmeddelande, Regulatorisk | No Comments

Pegrocos portföljbolag Mantex AB (publ), (”Mantex”) styrelseordförande, tillika styrelseledamot i Pegroco, har under tisdagen delgivits misstanke av ekobrottsmyndigheten om brott hänförligt till påstådd överträdelse rörande hantering av insiderinformation i Mantex….

Nordisk Bergteknik

Stockholms Spårvägar

Nordic Lift

Calormet

Alelion

Mechanum

Mantex

Pegroco i korthet

7
Antal huvudinnehav
1000
Antal anställda i portföljbolagen
1181,4
Koncernens nettoomsättning perioden januari-juni 2021 i Mkr

Nyheter

Meddelande om stabiliseringsåtgärder i Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergtekniks B-aktie

| Nyhet, Okategoriserade, Pressmeddelande, Regulatorisk | No Comments

Pressmeddelande 2021-10-20 Läs pressmeddelandet i sin helhet på Nordisk Bergtekniks hemsida: www.nordiskbergteknik.se. För mer information, vänligen kontakta Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, tel: 070-863 64 01.

Första dag för handel i Nordisk Bergtekniks B-aktier på Nasdaq Stockholm

| Nyhet, Okategoriserade, Pressmeddelande, Regulatorisk | No Comments

Läs pressmeddelandet i sin helhet på Nordisk Bergtekniks hemsida: www.nordiskbergteknik.se. För mer information, vänligen kontakta Victor Örn, VD, Pegroco Invest, e-post: victor@pegrocoinvest.com, tel: 070-863 64 01.

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik offentliggör prospekt för erbjudande om teckning av B-aktier samt notering på Nasdaq Stockholm

| Nyhet, Okategoriserade, Pressmeddelande, Regulatorisk | No Comments

Läs pressmeddelandet i sin helhet och ta del av prospektet på Nordisk Bergtekniks hemsida: www.nordiskbergteknik.se/borsnotering. För mer information, vänligen kontakta Victor Örn, VD, Pegroco Invest, e-post: victor@pegrocoinvest.com, tel: 070-863 64…

Korrigering av datum i dagens pressmeddelande avseende förtidsinlö-sen av utestående företagsobligationer i Nordisk Bergteknik

| MAR, Nyhet, Okategoriserade, Pressmeddelande, Regulatorisk | No Comments

I pressmeddelandet som offentliggjordes av Pegroco tidigare under dagen avseende nordisk Bergtekniks förtidsinlösen av utestående företagsobligationer samt avtal om bankfinansiering med Nordea och Swedbank angavs en datering i det andra…