Pegroco investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Pegroco Invest

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora företag företrädesvis onoterade och i Sverige. Bolaget har ett tydligt fokus på långsiktigt värdeskapande. 

Affärsmodellen är att generera avkastning genom att identifiera lämpliga investeringsobjekt, förvärva en minoritet eller majoritet, skapa värde genom utveckling av investeringsobjektens affärer samt att på olika sätt synliggöra de därmed skapade värdena. 

Pegrocos huvudsakliga innehav utgörs för närvarande av Nordisk Bergteknik, Nordic Lift, Stockholms Spårvägar, Mechanum och Nordic MRO. Under 2018 omsatte dessa bolagen 1 333 Mkr. För tolvmånadersperioden Q4 2018 till och med Q3 2019 hade omsättning för dessa innehav ökat till 1 845 Mkr. Antal anställda i bolagen överstiger 900. Utöver dessa aktiva innehav omfattar portföljen även innehav i de noterade bolagen Alelion Energy Systems, Mantex AB och Scandinavian Enviro Systems AB, i Nordic Furnaces AB samt ett innehav i Nowagruppen. Pegroco har sex medarbetare och sitt huvudkontor i Göteborg.

Pegroco är en aktiv och långsiktig ägare utan uttalad investeringshorisont. Vi fokuserar på investeringar där vi kan bidra till att skapa lönsamhet och värde i företagen genom att nyttja våra medarbetares operativa, industriella och finansiella erfarenhet, vår vana vid bolagstransaktioner, samt vårt starka affärsnätverk. Vår investeringsidé är att vi med detta kompletterar bolagens entreprenörer och ledningar och dess affärsidéer och drivkraft, för att tillsammans bygga ytterligare värde. Investeringsmöjligheter kan till exempel uppstå när ledningen i bolaget vill genomföra ett utköp från huvudägaren, företaget står inför ett generationsskifte eller när entreprenören vill expandera bolaget till nästa steg i utvecklingen. Pegroco överväger alltid möjligheten till att skynda på tillväxtprocessen och värdebyggandet genom kompletterande förvärv. Pegroco Invest investerar ur egen balansräkning och är därmed inte beroende av fondfinansiering eller har begränsningar i tidshorisont. Vi lägger stor vikt på entreprenörens och nyckelpersonernas roll i de verksamheter vi investerar i. Normalt vill vi att nyckelpersonerna är med på vår gemensamma “resa”. Läs mer om oss under fliken Om Pegroco.

Skulle något av detta passa in på er verksamhet eller situation så kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte för att diskutera vad vi skulle kunna bistå er med.

Pegroco har under tio år genomfört över tjugo investeringar. Bolagets två hitintills största avyttringar, Scandinavian Air Ambulance i juni 2014, och Diakrit i februari 2016, genererade avkastningar på 5,3x respektive 3,5x investerat kapital.

Innehav

Läs mer om Pegrocos innehav genom att klicka på respektive bolags ruta här nedan eller gå in under fliken Innehav.

Nyheter

Rättelse: Pressmeddelande 2021-07-26 kl 17:32 avseende Kallelse till extra bolagsstämma i Pegroco Invest AB

| Pressmeddelande, Regulatorisk | No Comments

Pressmeddelande 2021-07-27 I pressreleasen för Kallelse till extra bolagsstämma i Pegroco Invest som släpptes 2021-07-26 kl 17:32 föll information kring punkterna 7.d) 7.e) och 7.f) bort.  Rättelse: Bilaga 2C (Styrelsens…

Kallelse till extra bolagsstämma i Pegroco Invest AB

| Pressmeddelande, Regulatorisk | No Comments

Aktieägarna i Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, (”Bolaget”) kallas till extra bolagsstämma tisdag den 24 augusti 2021 kl. 15.00 genom deltagande via poströstning. Närvaro på extra bolagsstämman sker uteslutande genom poströstning. …

Nordisk Bergteknik

Stockholms Spårvägar

Nordic Lift

Nordic MRO

Nordic Furnaces

Alelion

Mechanum

Mantex

Pegroco i korthet

12
Antal innehav
1071
Antal anställda i portföljbolagen
2177
Portföljbolagens sammanlagda omsättning i Mkr

Nyheter

Pegrocos portföljbolag eSite Power Systems genomför riktad nyemission

| Nyhet, Okategoriserade, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 19 juli 2021Pegrocos portföljbolag eSite Power Systems (”eSite”) har genomfört en riktad nyemission om totalt 12,9 MSEK. Emissionslikviden kommer användas till fortsatt expansion av eSite genom förstärkt försäljningsorganisation,…

Pegrocos portföljbolag Nordic Lift förvärvar Rikshiss Service AB

| Nyhet, Okategoriserade, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 30 juni 2021 Nordic Lift fortsätter sin expansion och förvärvar Rikshiss Service AB i Göteborg (”Rikshiss”). Genom förvärvet stärker Nordic Lift sin verksamhet i Västsverige.  Rikshiss, med huvudkontor…

Pegrocos portföljbolag Alelion erhåller sin största order hittills

| Nyhet, Okategoriserade, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 10 juni 2021 Pegrocos portföljbolag Alelion och Kalmar har tecknat ett leveransavtal avseende utveckling och produktion av högspänningsbatterisystem till ett värde om 53 MSEK under en period av…

Pegrocos portföljbolag Mantex stärker kapitalbasen med 24,7 Mkr genom en riktad nyemission

| Nyhet, Okategoriserade, Pressmeddelande | No Comments

Pressmeddelande den 09 juni 2021 Bolagets största ägare inklusive Pegroco förbinder sig till 6 månaders lock-up Pegrocos portföljbolag Mantex genomförde nyligen en riktad emission. Likviden från emissionen kommer framförallt att…