Pegroco investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Pegroco Invest

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora företag företrädesvis onoterade och i Sverige. Bolaget har ett tydligt fokus på långsiktigt värdeskapande. 

Affärsmodellen är att generera avkastning genom att identifiera lämpliga investeringsobjekt, förvärva en minoritet eller majoritet, skapa värde genom utveckling av investeringsobjektens affärer samt att på olika sätt synliggöra de därmed skapade värdena. 

Pegrocos huvudsakliga innehav utgörs för närvarande av Nordisk Bergteknik, Nordic Lift, Stockholms Spårvägar, Mechanum och Nordic MRO. Under 2018 omsatte dessa bolagen 1 333 Mkr. För tolvmånadersperioden Q4 2018 till och med Q3 2019 hade omsättning för dessa innehav ökat till 1 845 Mkr. Antal anställda i bolagen överstiger 900. Utöver dessa aktiva innehav omfattar portföljen även innehav i de noterade bolagen Alelion Energy Systems, Mantex AB och Scandinavian Enviro Systems AB, i Nordic Furnaces AB samt ett innehav i Nowagruppen. Pegroco har sex medarbetare och sitt huvudkontor i Göteborg.

Pegroco är en aktiv och långsiktig ägare utan uttalad investeringshorisont. Vi fokuserar på investeringar där vi kan bidra till att skapa lönsamhet och värde i företagen genom att nyttja våra medarbetares operativa, industriella och finansiella erfarenhet, vår vana vid bolagstransaktioner, samt vårt starka affärsnätverk. Vår investeringsidé är att vi med detta kompletterar bolagens entreprenörer och ledningar och dess affärsidéer och drivkraft, för att tillsammans bygga ytterligare värde. Investeringsmöjligheter kan till exempel uppstå när ledningen i bolaget vill genomföra ett utköp från huvudägaren, företaget står inför ett generationsskifte eller när entreprenören vill expandera bolaget till nästa steg i utvecklingen. Pegroco överväger alltid möjligheten till att skynda på tillväxtprocessen och värdebyggandet genom kompletterande förvärv. Pegroco Invest investerar ur egen balansräkning och är därmed inte beroende av fondfinansiering eller har begränsningar i tidshorisont. Vi lägger stor vikt på entreprenörens och nyckelpersonernas roll i de verksamheter vi investerar i. Normalt vill vi att nyckelpersonerna är med på vår gemensamma “resa”. Läs mer om oss under fliken Om Pegroco.

Skulle något av detta passa in på er verksamhet eller situation så kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte för att diskutera vad vi skulle kunna bistå er med.

Pegroco har under tio år genomfört över tjugo investeringar. Bolagets två hitintills största avyttringar, Scandinavian Air Ambulance i juni 2014, och Diakrit i februari 2016, genererade avkastningar på 5,3x respektive 3,5x investerat kapital.

Innehav

Läs mer om Pegrocos innehav genom att klicka på respektive bolags ruta här nedan eller gå in under fliken Innehav.

Nyheter

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik förvärvar Grundia och stärker positionen ytterligare i Västra Götaland

| MAR, Nyhet, Pressmeddelande, Regulatorisk | No Comments

Pressmeddelande 14 maj 2021 Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik har tecknat avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Grundia, en etablerad aktör inom grundläggning baserad i Göteborgsregionen. Genom förvärvet fortsätter Nordisk…

Kommuniké från årsstämma i Pegroco Invest AB

| Nyhet, Pressmeddelande, Regulatorisk | No Comments

Pressmeddelande 2021-05-06 Pegroco Invest AB har hållit årsstämma den 6 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt…

Nordisk Bergteknik

Stockholms Spårvägar

Nordic Lift

Nordic MRO

Nordic Furnaces

Alelion

Mechanum

Mantex

Pegroco i korthet

12
Antal innehav
1071
Antal anställda i portföljbolagen
2177
Portföljbolagens sammanlagda omsättning i Mkr

Nyheter

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik förvärvar Grundia och stärker positionen ytterligare i Västra Götaland

| MAR, Nyhet, Pressmeddelande, Regulatorisk | No Comments

Pressmeddelande 14 maj 2021 Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik har tecknat avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Grundia, en etablerad aktör inom grundläggning baserad i Göteborgsregionen. Genom förvärvet fortsätter Nordisk…

Kommuniké från årsstämma i Pegroco Invest AB

| Nyhet, Pressmeddelande, Regulatorisk | No Comments

Pressmeddelande 2021-05-06 Pegroco Invest AB har hållit årsstämma den 6 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt…

Rättelse pga felaktig hänvisning till MAR

| Nyhet, Pressmeddelande, Regulatorisk | No Comments

I pressmeddelandet Pegroco publicerar årsredovisning för 2020 som släpptes 2021-04-01 kl 22:45 var hänvisningen till MAR felaktig. Korrekt pressmeddelande följer nedan: Pegroco publicerar årsredovisning för 2020 Pegrocos årsredovisning för 2020…

Pegroco publicerar årsredovisning för 2020

| MAR, Nyhet, Okategoriserade, Pressmeddelande, Regulatorisk | No Comments

Pressmeddelande 1 april 2021, 22:45 CET Pegrocos årsredovisning för 2020 har idag publicerats på bolagets webbplats, www.pegrocoinvest.com/sv/rapporter/. Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från slutet av april…