Pegroco Invest

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora företag företrädesvis onoterade och i Sverige. Bolaget har ett tydligt fokus på långsiktigt värdeskapande. 

Affärsmodellen är att generera avkastning genom att identifiera lämpliga investeringsobjekt, förvärva en minoritet eller majoritet, skapa värde genom utveckling av investeringsobjektens affärer samt att på olika sätt synliggöra de därmed skapade värdena. 

Pegrocos huvudsakliga innehav utgörs för närvarande av Nordisk Bergteknik, Nordic Lift, Stockholms Spårvägar, Infraservice Group, Mechanum, Calormet och eSite.  Utöver dessa aktiva innehav omfattar portföljen även innehav i de noterade bolagen Alelion Energy Systems, Mantex AB och Scandinavian Enviro Systems AB samt ett innehav i Thinc (f.d. Nowagruppen). Pegroco har sex medarbetare och sitt huvudkontor i Göteborg.

Pegroco är en aktiv och långsiktig ägare utan uttalad investeringshorisont. Vi fokuserar på investeringar där vi kan bidra till att skapa lönsamhet och värde i företagen genom att nyttja våra medarbetares operativa, industriella och finansiella erfarenhet, vår vana vid bolagstransaktioner, samt vårt starka affärsnätverk. Vår investeringsidé är att vi med detta kompletterar bolagens entreprenörer och ledningar och dess affärsidéer och drivkraft, för att tillsammans bygga ytterligare värde. Investeringsmöjligheter kan till exempel uppstå när ledningen i bolaget vill genomföra ett utköp från huvudägaren, företaget står inför ett generationsskifte eller när entreprenören vill expandera bolaget till nästa steg i utvecklingen. Pegroco överväger alltid möjligheten till att skynda på tillväxtprocessen och värdebyggandet genom kompletterande förvärv. Pegroco Invest investerar ur egen balansräkning och är därmed inte beroende av fondfinansiering eller har begränsningar i tidshorisont. Vi lägger stor vikt på entreprenörens och nyckelpersonernas roll i de verksamheter vi investerar i. Normalt vill vi att nyckelpersonerna är med på vår gemensamma “resa”. Läs mer om oss under fliken Om Pegroco.

Skulle något av detta passa in på er verksamhet eller situation så kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte för att diskutera vad vi skulle kunna bistå er med.

Pegroco har under tio år genomfört över tjugo investeringar. Bolagets två hitintills största avyttringar, Scandinavian Air Ambulance i juni 2014, och Diakrit i februari 2016, genererade avkastningar på 5,3x respektive 3,5x investerat kapital.

Innehav

Läs mer om Pegrocos innehav genom att klicka på respektive bolags ruta här nedan eller gå in under fliken Innehav.

Nyheter

Pegroco Invest AB publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2021

| MAR, Pressmeddelande, Regulatorisk | No Comments
Pressmeddelande 23 november 2021 Fortsatt förbättrad lönsamhet bland portföljbolagen Finansiellt resultat Perioden januari-september 2021 (Koncernen) Nettoomsättningen uppgick till 1 859,7 (947,4) MkrRörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till…

Inbjudan till telekonferens i samband med Pegroco Invest ABs delårsrapport för tredje kvartalet 2021

| Pressmeddelande | No Comments
Pressmeddelande den 22 november 2021 Pegroco Invest publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021 tisdagen den 23 november kl. 08:00 och bjuder in till en webbsänd telefonkonferens samma dag kl…

Nordisk Bergteknik

Stockholms Spårvägar

Nordic Lift

Calormet

Alelion

Mechanum

Mantex

[/vc_column]

Pegroco i korthet

7
Antal huvudinnehav
1000
Antal anställda i portföljbolagen
1181,4
Koncernens nettoomsättning perioden januari-juni 2021 i Mkr

Nyheter

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik anlitas till vindkraftsprojektet Twin Peaks i Västernorrland

| Nyhet, Pressmeddelande | No Comments
PRESSMEDDELANDE 2021-11-15 Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik har anlitats till vindkraftsprojektet Twin Peaks i Västernorrland där 39 verk ska driftsättas i början av 2024. Projektet går i linje med Nordisk Bergtekniks…

Meddelande om stabiliseringsåtgärder i Nordisk Bergteknik

| MAR, Nyhet, Okategoriserade, Pressmeddelande, Regulatorisk | No Comments
Pressmeddelande 2021-11-08 Läs pressmeddelandet i sin helhet på Nordisk Bergtekniks hemsida: www.nordiskbergteknik.se. För mer information, vänligen kontakta Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, tel: 070-863 64 01.

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik stärker sin finansiering – företagsobligation ersätts med bankfinansiering innehållande hållbarhetskomponent

| Nyhet, Okategoriserade, Pressmeddelande | No Comments
Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik AB (publ) har förtidsinlöst samtliga utestående obligationer om totalt 400 MSEK till ett belopp motsvarande 103,3 % av det nominella beloppet. Vidare har, som kommunicerats den…

Meddelande om stabiliseringsåtgärder i Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergtekniks B-aktie

| Nyhet, Okategoriserade, Pressmeddelande, Regulatorisk | No Comments
Pressmeddelande 2021-10-20 Läs pressmeddelandet i sin helhet på Nordisk Bergtekniks hemsida: www.nordiskbergteknik.se. För mer information, vänligen kontakta Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, tel: 070-863 64 01.