Pegroco investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Pegroco Invest

 

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora företag företrädesvis onoterade och i Sverige. Bolaget har ett tydligt fokus på långsiktigt värdeskapande.

Pegroco är en aktiv och långsiktig ägare utan uttalad investeringshorisont. Vi genererar avkastning genom att identifiera lämpliga investeringsobjekt, förvärva en minoritet eller majoritet, skapa värde genom utveckling av investeringsobjektens affärer samt att på olika sätt synliggöra de därmed skapade värdet, till exempel genom en börsnotering.

Vi lägger stor vikt på entreprenörens och nyckelpersonernas roll i de verksamheter vi investerar i. Vår investeringsidé är att kombinera vår industriella och finansiella erfarenhet, vår vana vid bolagstransaktioner, samt vårt starka affärsnätverk, med bolagens entreprenörer och ledningar och dess affärsidéer och drivkraft, för att tillsammans bygga ytterligare värde. Skulle något av detta passa in på er verksamhet eller situation så kontakta Pegroco.

Pegrocos huvudsakliga innehav utgörs för närvarande av Nordisk Bergteknik, Nordic Lift, Stockholms Spårvägar, Mechanum, Calormet och eSite Power Systems.  Utöver dessa aktiva innehav omfattar portföljen även innehav i de noterade bolagen Alelion Energy Systems, Mantex, och Thinc Jetty Collective (f.d. Nowagruppen), som alla noterats under Pegrocos ägande, samt i Scandinavian Enviro Systems.

Senaste nyhet

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik förvärvar TSB Borrentreprenad – stärker erbjudandet inom borrning

| Pressmeddelande, Regulatorisk | No Comments
Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik har ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i TSB Borrentreprenad AB (”TSB”), en etablerad aktör inom borrning. Genom förvärvet stärker Nordisk Bergteknik sitt erbjudande­­­ inom…

Innehav

Läs mer om Pegrocos innehav genom att klicka på respektive bolags ruta här nedan eller gå in under fliken Innehav.

Nordisk Bergteknik

Stockholms Spårvägar

Nordic Lift

Mechanum

eSite

Calormet

Pegroco, koncernen i siffror

6
Antal huvudinnehav
2464
Nettoomsättning 12 m perioden jan 2021-dec 2021 i Mkr
281
EBITDA 12 m perioden jan 2021-dec 2021 i Mkr
1059
Antal anställda i portföljbolagen