Pegroco investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Pegroco Invest

 

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora företag företrädesvis onoterade och i Sverige. Bolaget har ett tydligt fokus på långsiktigt värdeskapande.

Pegroco är en aktiv och långsiktig ägare utan uttalad investeringshorisont. Vi genererar avkastning genom att identifiera lämpliga investeringsobjekt, förvärva en minoritet eller majoritet, skapa värde genom utveckling av investeringsobjektens affärer samt att på olika sätt synliggöra de därmed skapade värdet, till exempel genom en börsnotering.

Vi lägger stor vikt på entreprenörens och nyckelpersonernas roll i de verksamheter vi investerar i. Vår investeringsidé är att kombinera vår industriella och finansiella erfarenhet, vår vana vid bolagstransaktioner, samt vårt starka affärsnätverk, med bolagens entreprenörer och ledningar och dess affärsidéer och drivkraft, för att tillsammans bygga ytterligare värde. Skulle något av detta passa in på er verksamhet eller situation så kontakta Pegroco.

Pegrocos huvudsakliga innehav utgörs för närvarande av Nordisk Bergteknik, Nordic Lift, Stockholms Spårvägar, Infraservice Group, Mechanum, Calormet och eSite Power Systems.  Utöver dessa aktiva innehav omfattar portföljen även innehav i de noterade bolagen Alelion Energy Systems, Mantex, och Thinc Jetty (f.d. Nowagruppen), som alla noterats under Pegrocos ägande, samt i Scandinavian Enviro Systems.

Senaste nyhet

Pegroco stärker det egna kapitalet efter genomförda kvittningsemissioner

| Nyhet, Pressmeddelande, Regulatorisk | No Comments
Pegroco Invest AB (”Pegroco” eller ”Bolaget”) har mottagit 16 miljoner kronor genom kvittningsemissioner enligt beslut på den extra bolagsstämman 24 augusti 2021. Emissionerna har en positiv påverkan på Bolagets egna…

Innehav

Läs mer om Pegrocos innehav genom att klicka på respektive bolags ruta här nedan eller gå in under fliken Innehav.

Nordisk Bergteknik

Stockholms Spårvägar

Nordic Lift

Infraservice

Mechanum

eSite

Calormet

Pegroco, koncernen i siffror

7
Antal huvudinnehav
2381
Nettoomsättning 12 m perioden okt 2020-sept 2021 i Mkr
246
EBITDA 12 m perioden okt 2020-sept 2021 i Mkr
1000
Antal anställda i portföljbolagen