Skip to main content

Full konvertering av skuldebrev i Pegroco samt nyemission

By 30 december, 2014november 14th, 2016Nyhet

Under november 2014 har konvertering skett av konvertibla skuldebrev 2011/2014 skett om totalt 24,2 mkr. I anslutning till konverteringen genomfördes även en kontant nyemission om 20 mkr. Totalt tillfördes därmed Pegroco 44 mkr i eget kapital och antalet aktieägare uppgår nu till 26 st.