Skip to main content

Pegrocos dotterbolag Nordisk Bergteknik förvärvar bergteknikbolag i Norge

By 15 januari, 2018Nyhet, Pressmeddelande

Pressmeddelande den 15 januari 2018

Pegroco Invest ABs (publ) dotterbolag Nordisk Bergteknik AB har avtalat om att förvärva Sogndalen Fjellsprengning AS, en norsk aktör inom bergteknik. Förvärvet förstärker Nordisk Bergtekniks marknadsposition i södra Norge och koncernen är nu Nordens största fristående aktör, med ambition att expandera i hela Norden.

Nordisk Bergteknik utför bergarbeten som borrning, sprängning, losshållning, vajersågning och bergförstärkning. Pegroco investerade i bolaget 2016 och kompletterade detta med att under 2017 förvärva två ledande aktörer i Norge inom bergteknik, Vestfold Fjellborring samt Norsk Fjellsprengning. Nu förstärks gruppens marknadsposition i södra Norge med förvärvet av Sognefjord Fjellsprengning som under 2017 omsatte cirka 50 miljoner NOK. Tillsammans är gruppen Nordens största oberoende aktör inom bergteknik med en marknadsledande position i norra Sverige och i stora delar av Norge. Bland de större kunderna återfinns entreprenadbolag såsom PEAB, Skanska och Viedekke. Bolagen i gruppen har totalt cirka 115 anställda.

”Förvärvet är i första hand för att stärka vår närvaro i den mycket intressanta sydnorska regionen. Sognefjord Fjellsprengning är ett mycket kompetent bolag med en modern maskinpark och ett gott rykte i branschen och kompletterar vår tidigare förvärv mycket väl.”, konstaterar Thomas Brue, vd för Pegroco Invest AB. ” Överhuvudtaget har den norska marknaden stor potential för aktörer inom markteknik med stora planerade framtida investeringar inom infrastruktur.”

Förvärvet sker genom att Nordisk Bergtekniks helägda dotterbolag Vestfold Fjellboring AS förvärvar 90,1 procent av aktierna i Sogndalen Fjellsprengning AS. Köpeskillingen uppgår till 10,3 miljoner NOK varav 6,3 miljoner erläggs vid tillträdet, som beräknas ske i mars 2018, och 4,0 miljoner utgörs av säljarreverser varav 2,0 miljoner utbetalas 2019 och 2,0 miljoner utbetalas 2020. Nuvarande huvudägare och verkställande direktör i det förvärvade bolaget kvarstår som vd och behåller 9,9 procent av aktierna i bolaget.

Om Pegroco
Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 13 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2018 kl. 16.30 CET.