Skip to main content

Rättelse pga felaktig hänvisning till MAR

I pressmeddelandet Pegroco publicerar årsredovisning för 2020 som släpptes 2021-04-01 kl 22:45 var hänvisningen till MAR felaktig. Korrekt pressmeddelande följer nedan:

Pegroco publicerar årsredovisning för 2020

Pegrocos årsredovisning för 2020 har publicerats på bolagets webbplats, www.pegrocoinvest.com/sv/rapporter/. Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från slutet av april och kan beställas från Pegrocos hemsida på ovanstående länk.

Om Pegroco
Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag sju huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

För mer information
För ytterligare information om Pegroco kontakta: Victor Örn, VD, Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-63 64 01.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.