Skip to main content

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik avser notera sina B-aktier på Nasdaq Stockholm

Läs mer på Nordisk Bergtekniks hemsida

Denna information är sådan som Pegroco Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014).

Informationen lämnades, genom nedan angiven kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 september 2021 klockan 08:00 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:

Victor Örn, VD, Pegroco Invest, e-post: victor@pegrocoinvest.com, tel: 070-863 64 01.