Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik offentliggör prospekt för erbjudande om teckning av B-aktier samt notering på Nasdaq Stockholm