Första dag för handel i Nordisk Bergtekniks B-aktier på Nasdaq Stockholm