Skip to main content

Första dag för handel i Nordisk Bergtekniks B-aktier på Nasdaq Stockholm