Skip to main content

Inbjudan till telekonferens i samband med Pegroco Invest ABs bokslutskommuniké 2021

By 25 februari, 2022Pressmeddelande

Pressmeddelande den 25 februari 2022

Pegroco Invest bjuder in till en webbsänd telefonkonferens på måndag 2022-02-28 kl 08.30. Pegrocos ledning kommer att presentera bokslutskommunikén samt svara på frågor. Presentationen hålls på svenska.

Länk till webbsändning: https://tv.streamfabriken.com/pegroco-invest-q4-2021

Deltagare kan också ringa in på:

SE: + 46856642693

UK: + 443333009260

US: + 16467224902

Frågor kan skickas under presentationen till IR@pegrocoinvest.com.

För ytterligare information kontakta:

Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com , tel: 070-863 64 01

Om Pegroco

Pegroco Invest AB (pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag sex huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.