Skip to main content

Pegroco Invest publicerar årsredovisning för 2021

Pegrocos årsredovisning för 2021 har publicerats på bolagets webbplats, www.pegrocoinvest.com/sv/rapporter/. Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig i början på maj och kan beställas från Pegrocos hemsida på ovanstående länk.

Om Pegroco
Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag sex huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

För mer information
För ytterligare information om Pegroco kontakta: Victor Örn, VD, Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-63 64 01.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.