Skip to main content

Pegroco meddelar förändrad valberedning inför årsstämman 2023

Pegroco Invest AB meddelar att valberedningens sammansättning inför årsstämman 2023 har förändrats. 

Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2023 offentliggjordes genom pressmeddelande den 18 november 2022. Valberedningens sammansättning har förändrats genom att Håkan Johansson (utsedd av Kattsson Sverige AB) lämnat valberedningen och att Anders Osberg (utsedd av Peter Sandberg) inträtt som ny ledamot i valberedningen. 

Efter ändringen består valberedningen inför årsstämman 2023 av följande ledamöter:

  • Henrik Ekstrand, valberedningens ordförande, utsedd av Richard Kahm, Atenga AB, Per Grunewald, Ören Invest AB
  • Håkan Sandberg, utsedd av Profun Förvaltnings AB
  • Anders Osberg, utsett av Peter Sandberg
  • Peter Sandberg, styrelseordförande Pegroco Invest AB


Årsstämman 2023 kommer hållas i Göteborg den 30 maj 2023. 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2023 kl. 19:00 CET.

Om Pegroco

Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

För ytterligare information om Pegroco kontakta:

Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-63 64 01.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.