Bolagsstämma 2021

Aktieägarna i Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, (”Bolaget”), kallas till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021 kl. 15.00 genom deltagande via poströstning. Närvaro på årsstämman sker uteslutande genom poströstning.

Kallelse till årsstämman kan laddas ner här.

Fullmaktsformulär för aktieägare som ska företrädas av ombud kan laddas ner här.

Styrelsens förslag till årsstämman kan laddas ner här.

Valberedningens förslag till årsstämman kan laddas ner här.

Poströstningsformulär kan laddas ner här.

Kommuniké från årsstämman 2021 kan laddas ner här

Protokoll från årsstämman 2021 kan laddas ner här