Aktien

(per 2022-10-19)

Värdepapperstyp Stamaktie Preferensaktie
Kortnamn PEGRO PREF
ISIN-kod SE0007100532 SE0007100540
Antal aktier 42 806 633 1 600 000
Handelsstart 24 juni 2015

Största aktieägare

I tabellen nedan redovisas Pegrocos tio största aktieägare så som de fanns registrerade i aktieboken (Euroclear) per 2022-06-30.

Stamaktier

Preferensaktier

% av röster

Kattson i Sverige AB

4 763 284

80 000

11,17 %

Profun Förvaltnings AB

3 689 800

8,64 %

Peter Sandberg 

3 063 850

7,17 %

Richard Kahm

2 913 685

80 000

6,84 %

Per Grunewald 

2 517 484

5,90 %

Ören Invest AB

1 855 000

20 000

4,35 %

Nordnet Pensionsförsäkring AB

1 325 636

34 763

3,11 %

Mander Investments AB

1 091 767

2,56 %

BCG:s Vinstandelsstiftelse 

863 200

2,02 %

Movestic Livförsäkring AB

700 000

1,64 %

Övriga aktieägare

19 758 581

1 385 237

46,60 %

Totalt antal aktier

42 542 287

1 600 000

100,00 %