Aktien

(per 2023-02-06)

Värdepapperstyp Stamaktie Preferensaktie
Kortnamn PEGRO PREF
ISIN-kod SE0007100532 SE0007100540
Antal aktier 42 806 633 1 600 000
Handelsstart 24 juni 2015

Största aktieägare

I tabellen nedan redovisas Pegrocos tio största aktieägare enligt Holdings per 2023-02-06.

Stamaktier

Preferensaktier

% av röster

Håkan Johansson

4 811 264

80 000

11,29 %

Göran Näsholm

3 689 800

8,64 %

Richard Kahm 

3 393 725

80 000

7,97 %

Peter Sandberg

2 563 850

3 000

6,00 %

Per Grunewald 

2 421 484

5,67 %

Ören Invest AB

1 855 000

20 000

4,35 %

Nordnet Pensionsförsäkring AB

1 325 636

41 071

3,11 %

Mander Investments AB

1 091 767

2,56 %

BCG:s Vinstandelsstiftelse 

863 200

2,02 %

IKEA Greentech AB

710 091

1,66 %

Övriga aktieägare

20 080 816

1 375 929

46,91 %

Totalt antal aktier

42 806 633

1 600 000

100,00 %