Aktien

(per 2018-12-31)

Värdepapperstyp Stamaktie Preferensaktie
Kortnamn PEGRO PREF
ISIN-kod SE0007100532 SE0007100540
Antal aktier 41 423 408 1 600 000
Handelsstart 24 juni 2015

Största aktieägare

I tabellen nedan redovisas Pegrocos aktieägare som fanns registrerade i aktieboken per 2019-09-30.

Stamaktier

Preferensaktier

% av röster

Kattson BV

4 462  992

80 000

10,75 %

Peter Sandberg

3 000 000

7,21 %

Richard Kahm

2 843 756

80 000

6,86 %

Per Grunewald

2 517 484

6,05 %

Ören Invest AB

1 855 000

20 000-

4,47 %

Profun Förvaltnings AB

1 648 000

3,96 %

Danica Pension Försäkrings AB

1 247 500

3,01 %

Mander Investments AB

1 091 767

2,63 %

BCG:s Vinstandelsstiftelse

863 200

1 000

2,08 %

Eva Sandberg

736 232

1,77 %

Övriga stamaktieägare

21 157 477

50,88 %

Övriga preferensaktieägare

1 371 000

0,33 %

Totalt antal aktier

41 423 408

1 600 000

100,0 %