Aktien

(per 2021-09-30)

Värdepapperstyp Stamaktie Preferensaktie
Kortnamn PEGRO PREF
ISIN-kod SE0007100532 SE0007100540
Antal aktier 41 423 408 1 600 000
Handelsstart 24 juni 2015

Största aktieägare

I tabellen nedan redovisas Pegrocos tio största aktieägare så som de fanns registrerade i aktieboken (Euroclear) per 2021-09-30.

Stamaktier

Preferensaktier

% av röster

SHB Luxembourg CL ACCT Sweden

4 512 992

80 000

10,87 %

Peter Sandberg

3 065 000

7,37 %

Profun Förvaltnings AB 

2 990 500

7,19 %

Richard Kahm 

2 843 756

80 000

6,86 %

Per Grunewald 

2 517 484

6,05 %

Ören Invest AB

1 855 000

20 000

4,47 %

Nordnet Pensionsförsäkring AB

1 195 426

56 247

2,89 %

Pension Futur 

1 138 000

49 102

2,75 %

Mander Investments AB 

1 091 767

2,63 %

BCG:s Vinstandelsstiftelse

863 200

2,08 %

Övriga stamaktieägare

19 350 283

46,53 %

Övriga preferensaktieägare

1 314 651

0,31 %

Totalt antal aktier

41 423 408

1 600 000

100,00 %