Allmän Information

Pegroco Invest AB (Pegroco) kommer att kontinuerligt förse finansmarknaden, investerare och andra intressenter med information som grund för en rättvis bedömning av företaget.

Informationskanaler

Pegroco distribuerar all information som kan vara kurspåverkande. Årsredovisning, rapporter och pressmeddelanden kan också beställas per epost: info@pegrocoinvest.com.

Aktieägarkontakter

Huvudansvarig för aktieägarkontakter, finansiell information och aktieträffar är Victor Örn (VD) som kan kontaktas på epost: victor@pegrocoinvest.com

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq OMX Group. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First Norths Growth Market regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till Nasdaq First North Growth Markets regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Nasdaq OMX Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till sådan handel.

Certified Adviser

Erik Penser Bankaktiebolag
Box 7405
103 91 Stockholm
Tel: 08-463 80 00