Bolagsstämma 2019

Aktieägarna i Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, kallas till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019 kl. 16.00 i Hotel Gothia Towers, Mässans Gata 24 i Göteborg. Inregistrering sker från kl. 15.30.

Kallelse till årsstämman kan laddas ner här.

Fullmaktsformulär för aktieägare som ska företrädas av ombud kan laddas ner här.

Styrelsens förslag till årsstämman kan laddas ner här

Valberedningens justerade förslag till årsstämman kan laddas ner här.

Presentation av föreslagen styrelse kan laddas ner här.

Valberedningens motiverande yttrande beträffande föreslagen styrelse för årsstämman kan laddas ner här.

Valberedningens kompletterande yttrande beträffande föreslagen styrelse för årsstämman kan laddas ner här.

Bilaga – Valberedningens instruktion kan laddas ner här.