Bolagsstämma 2020

Aktieägarna i Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, kallas till årsstämma onsdagen den 3 juni 2020 kl. 16.00 i Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59 i Göteborg. Inregistrering sker från kl. 15.30.

Kallelse till årsstämman kan laddas ner här.

Fullmaktsformulär för aktieägare som ska företrädas av ombud kan laddas ner här.

Styrelsens förslag till årsstämman kan laddas ner här.

Valberedningens förslag till årsstämman kan laddas ner här.

Förslag Bolagsordning kan laddas ner här.

Valberedningens instruktion kan laddas ner här.
Presentationen kan laddas ner här.