Bolagsstämma 2022

Aktieägarna i Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, kallas till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 kl. 15.00 på adress Stora Nygatan 31 i Göteborg.

Kallelse till årsstämman kan laddas ner här.

Styrelsens förslag till årsstämman kan laddas ner här.

Valberedningens förslag till årsstämman kan laddas ner här.

Valberedningens yttrande beträffande föreslagen styrelse samt redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete kan laddas ner här.

Anmälningsformulär kan laddas ner här.

Fullmaktsformulär för aktieägare som ska företrädas av ombud kan laddas ner här.

Kommuniké från årsstämma kan laddas ner här.

Protokoll från årsstämman kan laddas ner här.