Bolagsstämma 2023

Aktieägarna i Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, kallas till årsstämma tisdagen den 30 maj 2023 kl. 13.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel Göteborg, Södra Hamngatan 59, 401 24 Göteborg. 

Kallelse till årsstämman kan laddas ner här.

Styrelsens förslag till årsstämman kan laddas ner här.

Valberedningens förslag till årsstämman kan laddas ner här.

Valberedningens yttrande beträffande föreslagen styrelse samt redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete kan laddas ner här.

Anmälningsformulär och fullmaktsformulär för aktieägare som ska företrädas av ombud kan laddas ner här.