Att synliggöra värden, fallstudie: Nordisk Bergteknik