Extra bolagsstämmor 2021


Extra bolagsstämma 2021-08-24

Aktieägarna i Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, kallas till extra bolagsstämma tisdag den 24 augusti 2021 kl. 15.00 genom deltagande via poströstning. Närvaro på extra bolagsstämman sker uteslutande genom poströstning.

Kallelse till extra bolagsstämma, Bilaga 2A (ladda ner här).

Styrelsens förslag till beslut med mera på extra bolagsstämma, Bilaga 2C (ladda ner här).

Fullmaktsformulär för aktieägare som ska företrädas av ombud (ladda ner här).

Poströstningsformulär till extra bolagsstämma (ladda ner här).

Bilagorna 8A-8F till styrelsens förslag om villkor för teckningsoptioner kan laddas ner nedan:
Bilaga 8A till styrelsens förslag – Villkor för teckningsoptioner 2018_2021 I (ändrad) – #41368135 v2  (ladda ner här)
Bilaga 8B till styrelsens förslag – Villkor för teckningsoptioner 2019_2022 I (ändrad) – #41368155 v2  (ladda ner här)
Bilaga 8C till styrelsens förslag – Villkor för teckningsoptioner 2020_2023 I (ändrad) – #41368168 v2  (ladda ner här)
Bilaga 8D till styrelsens förslag – Villkor för teckningsoptioner 2020_2023 II (ändrad) – #41368214 v2  (ladda ner här)
Bilaga 8E till styrelsens förslag – Villkor för teckningsoptioner 2021_2024 I (ändrad) – #41368230 v2  (ladda ner här)
Bilaga 8F till styrelsens förslag – Villkor för teckningsoptioner 2021_2024 II (ändrad) – #41368236 v2  (ladda ner här)

Stämmoprotokoll (ladda ner här)

Kommunike från extra bolagsstämma (ladda ner här)


Extra bolagsstämma 2021-03-01

Aktieägarna i Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 1 mars 2021 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Stora Nygatan 31 i Göteborg. Inregistrering sker från kl. 14.30.

Kallelse till extra bolagsstämma kan laddas ner här.

Fullmaktsformulär för aktieägare som ska företrädas av ombud kan laddas ner här.

Bilaga 1 – Styrelsens redogörelse kan laddas ner här.

Revisorsyttranden kan laddas ner här.

Årsredovisning 2019 kan laddas ner här

Stämmoprotokoll (ladda ner här)