Extra bolagsstämma 2021

Aktieägarna i Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 1 mars 2021 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Stora Nygatan 31 i Göteborg. Inregistrering sker från kl. 14.30.

Kallelse till extra bolagsstämma kan laddas ner här.

Fullmaktsformulär för aktieägare som ska företrädas av ombud kan laddas ner här.

Bilaga 1 – Styrelsens redogörelse kan laddas ner här.

Revisorsyttranden kan laddas ner här.

Årsredovisning 2019 kan laddas ner här