Extra bolagsstämma 2023-04-04

Aktieägarna i Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 4 april 2023 kl. 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel Göteborg, Södra Hamngatan 59, 401 24 Göteborg. Inregistrering sker från kl 14.30.

Kallelse till extra bolagsstämma laddas ner här

Anmälningsformulär till extra bolagsstämma laddas ner här

Styrelsens förslag till beslut på extra bolagsstämma laddas ner här

Sammanfattning av informationsunderlag för beslut om punkten sju (7) på dagordningen laddas ner här

Fullmaktsformulär till extra bolagsstämma laddas ner här

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen för väsentliga händelser laddas ner här

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen för kvittning 13.7 laddas ner här

Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser laddas ner här

Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse för kvittning laddas ner här

Kommuniké från extra bolagsstämma [publiceras 2023-04-04]

Protokoll från extra stämma [publiceras 2023-04-04]