Geogruppen

Geogruppen i Göteborg AB är en ledande aktör inom geoteknik. Geotekniska undersökningar genomförs inför byggande av vägar, järnvägar, hus, broar med mera, och omfattar tekniska utredningar om jords och bergs tekniska egenskaper. Baserat på inhämtad kunskap planeras sedan byggmetoder och tekniska lösningar, exempelvis vilka förstärkningar som krävs för att jorden ska bära och för att sättningar, ras och erosion ska undvikas. I takt med att geoenergi och bergvärme blir allt vanligare i samhället har även efterfrågan för olika borruppdrag relaterade till energi ökat.

Geogruppen grundades 2006 och omsätter cirka 50 Mkr på årsbasis med god lönsamhet. Bolaget har 27 medarbetare och tillhandahåller sina tjänster inom fem huvudsakliga affärsområden: geoteknik, kärnborrning, energi och vatten, entreprenad samt miljöteknik. Kunder är företag, kommuner och privatpersoner. Till sina geotekniska fältundersökningar använder GEO-gruppen AB moderna och miljöklassade borrbandvagnar. Huvudkontoret ligger i Göteborg och bolaget erbjuder sina tjänster över hela Norden.

Nytt navbolag
Med förvärvet etablerar Pegroco grunden för ett nytt navbolag inom geoteknik.  Marknaden för geotekniska undersökningar har haft god tillväxt de senaste åren, bland annat till följd av alla infrastruktursatsningar. Genom sin erfarenhet från innehavet Nordisk Bergteknik har Pegroco god förståelse för branschen och ser stora möjligheter att konsolidera marknaden och att utveckla Geogruppen framåt.

Besök gärna Geogruppens hemsida via länken nedan.

Geogruppen