Alelion Energy Systems

Alelions affärsidé är att utveckla, producera och sälja den nya generationens energieffektiva batterisystem baserade på litiumjonteknik. Bolagets kärnkompetens ligger kring kundanpassning och styrning av batterisystem. Alelions bas finns i Mölndal.

Alelions primära marknadsfokus är på industriella fordon. Målkundsegment är tillverkare av batteridrivna industritruckar såsom gaffeltruckar. Målkunder bland slutanvändare är bolag med större flottor av industritruckar för sina stora lager och distributionscentraler. Jämfört med traditionella blysyrabatterier ger Alelions litiumjonlösning väsentliga fördelar. De är miljövänligare. Dessutom har de 2-5 gånger längre livslängd, 30-40 procent bättre energieffektivitet och ca 70 procent lägre vikt för samma effekt. Tillsammans ger det avsevärt bättre driftsekonomi. En truck som drivs av litiumjonbatterier kan över sin livslängd typiskt spara hundratusentals kronor för slutkunden, jämfört med en bly-syratruck. 

De tre viktigaste investeringsmotiven för Pegroco var det förväntade genombrottet för energilagring baserat på den mer energieffektiva litium-jonbatteritekniken; Alelions unika kunnande inom batteristyrning; samt bolagets strategiska position i värdekedjan som integratör mellan OEM och battericellstillverkarna i Asien.

Pegrocos väsentligaste bidrag till Alelions utveckling har varit att bredda ägandet 2011 då IKEA Greentech och Fouriertransform bjöds in via en riktad nyemission samt att utveckla och driva fram det strategiska beslutet att fokusera på trucksegmentet. Det är där bolaget nu får sitt internationella genombrott. Vidare har Pegroco konkret engagerat sig i affärsutveckling med de stora internationella kunderna.

Alelion levererar nu batterier till både Toyota Material Handling och Jungheinrich, nummer ett och tre bland en världens ledande truckproducenter, och till en av världens största köpare av industritruckar. Pegrocos bedömning är att Alelion ligger mellan ett till två år framför sina konkurrenter. Den fortsatta strategin är att i ett första steg bredda samarbetet mot befintliga kunder och täcka in hela deras sortiment av industriella truckar. I en andra fas avser Alelion att anpassa sina energilagringslösningar mot andra kundsegment.

Alelion börsnoterades den 21 juni, 2016. Aktien noteras på Nasdaq First North.

Besök gärna Alelions hemsida:

Alelion