CalorMet

Industriell värmebehandling av metaller inom stål- och aluminiumindustrierna är specialistområdet för CalorMet, en koncern vars bolag har en lång historik och starkt fäste på den nordiska marknaden. Koncernen CalorMet bildades 2021 när Pegroco förvärvade Industrial Furnace Tech i Eskilstuna AB och integrerade det tillsammans med tidigare innehavet Nordic Furnaces i den nya koncernen. CalorMet är specialister på ugnar för industriell värmebehandling av järn, stål, aluminium, zink och andra metaller.

Bolaget erbjuder nya ugnar samt modernisering och underhåll av befintliga och har även en egen utveckling och produktion av ugnar och nyckelkomponenter. Underhåll och moderniseringar utförs på både egentillverkade och ugnar av andra fabrikat.
Bland kunderna finns de flesta av de stora verkstadsbolagen, som till exempel Volvo, SKF, Atlas Copco, SSAB och Sandvik. Industriugnar används på flera ställen i produktionsprocessen för metallprodukter, från behandling av malmråvara till produktion av komponenter.

Värmebehandling i ugn har en mycket viktig roll i att ge metallen önskvärda egenskaper. Calormet fokuserar på applikationer runt produktion av handelsprodukter och förädlade metallkomponenter. Marknaden drivs framförallt av att kunderna vill effektivisera och sänka kostnader i produktion, till exempel genom att minska energikostnader, förbättrad underhållsplanering och att öka kapacitetsutnyttjandet.

CalorMet