Case story: Diakrit

Diakrit är Skandinaviens ledande leverantör av digitala visualiseringslösningar för fastighetsmarknadens olika kundgrupper som fastighetsmäklare, webbplatser för bostadsmarknaden och bostadsbyggföretag. Bolaget har, även i ett internationellt perspektiv, en unikt stark produktportfölj, från enkla planritningar till avancerade, molnbaserade, ”rich media” interaktiva fotorealistiska 3D-animeringar. Produkterna hjälper kunderna att omsätta sina bostäder snabbare.

Diakrit har sin operativa bas i Bangkok där bolaget har drygt 400 anställda. Framtagningen av visualiseringarna sker med hjälp av egenutvecklade automatiserade ”rich media engine” produktionsprocesser. Dessa gör att bolaget har unik kapacitet, även detta i ett internationellt perspektiv, att producera stora visualiseringsvolymer i 3D i industriell skala. Huvudparten av bolagets ca 1 500 kunder finns i Skandinavien. En internationell expansion påbörjades 2013. Ca 13 % av försäljningen är nu utanför Norden, primärt i USA och Tyskland.

Pegroco gjorde sin initiala investering i Diakrit 2004. Tre viktiga investeringsmotiv var att bolaget hade: En stark entreprenöriell och affärsdriven ledning; en unik affärsmodell som gav en hållbar konkurrensfördel; samt en underliggande marknadstillväxt genom att utgöra ett paradigmskifte i sättet att visualisera och marknadsföra fastigheter.

Pegrocos bidrag till bolagets starka utveckling har bl.a. varit som initiativtagare till och aktiv deltagare i Diakrits strukturaffärer på den nordiska marknaden. Med förvärv av konkurrenter i Sverige (2008), och i Norge och Danmark (2011), har bolaget idag en ledande position i Skandinavien. Vidare tog Pegroco initiativ till och sedan också utvecklade (2013), den affärsplan som nu ligger till grund för Bolagets pågående internationella expansion.

Bolaget har vuxit med i snitt 40 % per år sedan det grundades 2001 till att 2015 omsätta ca 165 Mkr. Diakrit har goda möjligheter att fortsätta sin snabba tillväxt både i och utanför Skandinavien. Den påbörjade internationella expansionen har dessutom förutsättningar att resultera i en ökad tillväxttakt. Behovet av Diakrits produkter och tjänster är globalt, bolagets affärsmodell är skalbar och konkurrensen är fragmenterad. Pegrocos bedömning är att Diakrits produktionsprocesser gör bolaget kostnadsledande. Med denna grund är det Diakrits vision att bli den världsledande leverantören av datorgenererade visualiseringsprodukter för fastighetsmarknaden. Efter genombrottet på den amerikanska marknaden under 2014 är man på god väg.

I februari 2016 avyttrades Diakrit till mediekoncernen News Corp Australia. Vid Pegrocos inträde i Diakrit uppgick omsättningen till ca 4 Mkr. Vid exit hade omsättningen växt till ca 165 Mkr.

Besök gärna Diakrits hemsida:

Diakrit