Chemgroup

Chemgroup Scandinavia AB erbjuder tjänster för att effektivisera kemikaliehantering och göra det enkelt för kunderna att efterleva lagkrav kring kemikaliehantering. Resultatet blir kostnadsbesparingar och en väsentlig förbättring av kundernas arbetsmiljö och miljöpåverkan.

I takt med hårdare efterlevnadskrav inom miljö och hållbarhet är kemikalier och dess hantering en allt viktigare fråga, både inom tillverkande industrier och inom kommunal och regional verksamhet. Samtidigt som hanteringen kräver specialkunskap utgör den sällan verksamheters kärnverksamhet. Sammantaget skapar det ett behov av outsourcing som Chemgroup möter med sina tjänster.

Bolaget grundades 2011 omsätter nu cirka 20 Mkr på årsbasis med god lönsamhet. Bolaget har 16 medarbetare bestående av kemister, toxikologer miljöspecialister, systemutvecklare samt administratörer och tillhandahåller ett brett utbud av tjänster inom kemikaliehantering såsom riskbedömningar, system, utbildning och logistiklösningar. Bolaget ligger i Göteborg och har en bred kundbas i Sverige, men har även enstaka kunder i Norge, Finland, Nederländerna, Frankrike, Japan och USA. Det största kundsegmentet är tillverkande industrier, men Chemgroups tjänster efterfrågas all mer även av offentlig verksamhet.

Blir ett av Pegrocos navbolag
Pegroco ser på Chemgroup som basen för en tillväxtresa inom ett intressant område. Samhällets krav på kemikaliehantering ökar vilket innebär en växande underliggande marknad. Affärsmodellen är systembaserad och ambitionen är även att bredda erbjudandet ytterligare för att kunna fortsätta etablera sig inom andra segment och att växa utanför Sverige.

Besök gärna Chemgroups hemsida:

Chemgroup