eSite Power Systems

eSite Power Systems är ett svenskt teknikföretag som utvecklar fristående kraftförsörjningsystem till telekomindustrin som förser mobilnätens basstationer med el i områden med dålig eller obefintlig elförsörjning. med fokus på geografiska marknader med opålitligt eller obefintligt elnät. Jämfört med konventionella kraftförsörjningsystem kan eSites hybridsystem, baserat på framförallt solenergi, reducera förbrukning av fossila bränslen avsevärt och därmed minska driftskostnaderna för mobilnätens operatörer.

Med över 10 års erfarenhet av att designa och tillverka sin prisbelönta eSite™-produkt och med över 3000 installerade kraftenheter har bolaget varit en drivande kraft inom utbyggnaden av hållbar grön kraftinfrastruktur i Afrika och Asien. Bolagets eSite-implementeringar har tydligt visat att byte till grön energi också är ett effektivt sätt att sänka kundernas driftskostnaderna och öka lönsamheten. Man har även utvecklat en produkt för extrema utomhusmiljöer, eSite x10, som är världens första telekommunikationssystem för strömkorrigering, specialbyggt och robust för att klara påfrestande driftsutmaningar utan behov av underhåll på plats. 

Besök gärna eSite Power Systems hemsida:

eSite Power Systems