Infraservice Group Scandinavia

Infraservice Group är en entreprenör inom nybyggnation och underhåll av järnväg, en marknad som förväntas växa kraftigt kommande år. Sedan september 2020 är bolaget ett dotterbolag till Pegroco Transportation Holding AB.

Infraservice är verksamma inom affärsområdena Järnvägsentreprenader, Trafik och Transporter, Maskiner och Fordon samt El-Signal-Tele. Inom affärsområdet Järnvägsentreprenader levererar man BEST-entreprenader (Bana-El-Signal-Tele) kopplade till investeringar och underhåll inom järnväg.

Infraservice grundades 2009 och har kunder främst inom infrastrukturförvaltare såsom Trafikverket men även anläggnings- och järnvägsföretag i Norden.

Svenska regeringen gör en stor satsning på att utveckla infrastruktur kommande år. Svensk järnväg anses ha en stor underhållsskuld med eftersatt underhåll, samtidigt vill man utveckla infrastrukturen för att möta befintliga och kommande miljö- och socioekonomiska krav.

Enligt nationell plan satsar man över 700 miljarder kronor på infrastruktur 2018-2029, varav ungefär en fjärdedel tilldelas drift och underhåll av befintliga järnvägar. Utöver detta tillkommer omfattande investeringar tilldelade utveckling av hela svenska transportsystemet, däribland nybyggnation av järnväg.

Besök gärna Infraservice hemsida:

Infraservice