Mantex

Mantex utvecklar och tillhandahåller avancerade mätsystem som snabbt, beröringsfritt och automatiskt analyserar biomaterial åt processindustrin. Biomaterial innehåller naturliga variationer som försvårar driften av industriella processer, vilket kan innebära försämrad produktivitet och produktkvalitet. Mantex system ger industriella aktörer information om biomaterialets egenskaper innan det matas in i processen, vilket möjliggör att processerna proaktivt ställs in för att passa biomaterialets egenskaper. Detta innebär stora potentiella besparingar för användare.

Mantex system är baserade på patenterad röntgenteknik och algoritmer för analys av organiskt material. Systemen utvärderar biomaterialets karakteristik, såsom fukthalt, askhalt och energiinnehåll, i syfte att kunna ställa in processen för optimal bearbetning av materialet. Bolagets system kombinerar en IoT (Internet-of-Things)-uppkopplad röntgenskannermodul som skannar biomaterialet och levererar mätdata med en molnbaserad mjukvara som jämför datan mot en referensdatabas, vilket säkerhetsövervakar mätningen och visualiserar mätresultaten. Systemet kan användas såväl för att mäta hela materialflöden på rullande band som för mätning på enstaka prover. Systemet kan även integreras med fabrikens lokala styrsystem vilket ger möjlighet att automatiskt styra processerna i fabriken. Bolaget har kunder inom pappersmassa- och bioenergiindustrin. Systemen kan också anpassas till en mängd olika biomaterialbaserade industrivertikaler. Exempel på ytterligare vertikaler är biogasproduktion, etanolproduktion och vertikaler där råvaran handlas i balar, såsom jordbruksprodukter som bomull, sockerrör och hö.

Mantex system innebär mervärden för kunder. Bättre kunskap om råmaterialet kan generera stora produktivitetsvinster genom att få ut en högre och jämnare produktkvalitet samt att materialet kan prissättas på ett korrekt sätt. Mantex system ger också bättre säkerhet när det genomlyser biomaterialet och kan upptäcka och larma om främmande objekt som metallföremål och stenar. Den totala potentialen i förbättrad lönsamhet bedöms vara tiotals miljoner kronor per år.

Se en video där Mantex VD berättar om bolaget genom att klicka på denna länk.

Besök Mantex hemsida via länken nedan.

Mantex