Mechanum

Mechanum är en renodlad auktoriserad flermärkesverkstad som utför service, reparationer och garantiarbeten på de ledande bilmärkena i Sverige, d.v.s. Volkswagen, Audi, Skoda, Volkswagen Transportbilar, Saab, Opel, Volvo, Ford, BMW och Mercedes-Benz (Mercedes endast i Göteborg). Mechanum är därmed auktoriserat för bilmärken motsvarande över 65 procent av den svenska bilpopulationen.

År 2002 genomförde EU en lagändring för att skapa större konkurrens och bättre service för bilägarna. Sedan dess finns möjligheten att driva auktoriserad försäljning av bilar och service separat. Verkstadsmarknaden i Sverige är sedan några år i en stark omvandling. Utvecklingen mot färre och större verkstäder är tydlig. Ett större teknikinnehåll i bilar gör det svårare för många verkstäder att utföra sitt arbete och ställer ökade krav på investeringar. Större auktoriserade märkesverkstäder och kedjeanknutna verkstäder ökar kontinuerligt sin andel av marknaden och små oberoende verkstäder tappar marknad. Mechanum är en konkurrenskraftig aktör på denna marknad.

Mechanum erbjuder all service, underhåll och skadereparationer enligt biltillverkarens specifikationer och kundens krav samt en rad andra tilläggstjänster. Mechanum-service sker i stora anläggningar byggda för bilservice med väldefinierade arbetsprocesser och välutbildad personal. Bolaget mäter med en egen undersökning varje dag kundtillfredsställelsen och har sedan starten haft i genomsnitt 95 procent nöjda kunder.

Bolaget har 220 kvalificerade medarbetare. Kundbasen är stor med över 55 000 besökare per år.

Besök Mechanums hemsida via länken nedan.

Mechanum