Nordic Lift

Nordic Lift är Pegrocos nav-bolag inom hisservice. Verksamheten utgörs för närvarande av bolagen RC Hisservice AB (“RC Hiss”) och Hissteknik i Göteborg AB (“Hissteknik”), som erbjuder heltäckande lösningar för alla typer av hissar. RC Hiss levererar och installerar nya hissar samt utför service, underhåll och moderniseringar av befintliga. Företaget startade 1977 och är med ett 40-tal medarbetare en ledande aktör i Västsverige. Bolagets säte är i Varberg och man har även filialer i Alingsås och Borås. Hissteknik startade 2004 och har idag 17 medarbetare. Bolaget erbjuder heltäckande service för alla typer av hissar och har snabbt tagit en position som en ledande oberoende leverantör av hisservice i Göteborgsregionen. Wennergrens startade 1994, ett familjeföretag med 25 års erfarenhet av att sälja, installera, modernisera, reparera och periodiskt underhålla alla typer av hissar. Bolaget har idag nio anställda med säte i Ulricehamn.

Bolagen skapar sina hissar från grunden, vilket innebär man kan specialanpassa varje detalj i skiss, konstruktion och installation. Man arbetar bara med öppna styrsystem, vilket underlättar och ger större flexibilitet för fastighetsägaren. Hissen har en central roll i en fastighet. För varje hiss finns ett serviceavtal som i vanliga fall omfattar löpande underhåll och dygnet-runt jourservice. Dessa serviceavtal är en viktig del av Nordic Lifts verksamhet. Hissteknik och RC Hisservice kompletterar varandra mycket väl, både vad gäller geografisk täckning och produktsortiment. Tillsammans har bolagen nu en kundbas med över 5 000 hissar.

Det fanns ett flertal starka argument för Pegrocos investering i Nordic Lift. Hissbranschen har en attraktiv kombination av nyinstallation och löpande underhåll och service. Det finns en stark underliggande marknad – fastighet och bygg, och RC Hiss och Hissteknik har ledande positioner i sina respektive västsvenska regioner. Därutöver har man en erfaren ledning med över 40 års erfarenhet från hissmarknaden och en mycket kompetent personal. Kundbasen är stor och trogen, vilket är ett synbart bevis på att bolagen levererar en bra service.

Tillsammans med bolagens ledningar kommer Pegroco nu fortsätta stärka deras erbjudande och utveckla nya marknader.

Besök gärna RC Hiss, Hissteknik och Wennergrens hemsidor:

RC Hisservice Hissteknik Wennergrens Hiss