Nordic Lift

Pegrocos navbolag inom hissteknik, Nordic Lift, konkurrerar framgångsrikt med de stora multinationella hissbolagen med sin höga servicenivå, sin lokala anknytning och sitt fokus på kvalitet. Nordic Lift är, med sammanlagt drygt ett 100-tal medarbetare och servicekontrakt för cirka 9 000 hissar, den ledande oberoende aktören i Västsverige samt en ledande hissleverantör inom tillgänglighetsanpassade plattforms- och trapphissar i Sverige.

Nordic Lift bedriver hissverksamhet genom bolagen och varumärkena RC Hisservice, Hissteknik i Göteborg, Globus TT och Rikshiss som alla har ledande positioner i sina respektive regioner. Nordic Lift har en attraktiv affärsmodell där man följer hissen under hela dess livscykel: man erbjuder leverans och installation av nya hissar; modernisering av äldre; samt underhåll och dygnet runt jourservice på befintliga hissar. Det finns en stark underliggande marknad – fastighet och bygg. Hissen har en central roll i varje fastighet och för varje hiss finns ett serviceavtal som i vanliga fall omfattar löpande underhåll och dygnet-runt jourservice. Vidare finns ett stort behov av modernisering då Sverige har en av Europas äldsta hissparker. Kunder är såväl offentliga myndigheter som privata fastighets- och byggföretag. Konkurrenslandskapet är relativt fragmenterat och Nordic Lift har som målsättning att fortsätta att växa i nuvarande och omgivande regioner, både genom organisk tillväxt och genom förvärv

Besök gärna Nordic Lifts hemsida genom länken nedan:

Nordic Lift