Nordic MRO

Nordic MRO är en ledande, oberoende leverantör av komplett flygplansunderhåll. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och har fasta baser vid flygplatserna i Stockholm, Göteborg, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Kunderna är flygbolag, både nordiska och utomnordiska.

Nordic MRO skapades 2016 när Pegroco fusionerade portföljbolaget Priority Aero Maintenance med konkurrenten Got2echnics AB. Bolaget erbjuder flygplansunderhåll, såväl lättare dagligt lineunderhåll som utförs på planet vid gaten mellan flygningar, som tungt underhåll och modifieringar som utförs i hangar. Genom dotterbolaget Air Hudik erbjuds ett komplett utbud av konsulttjänster såsom underhållsplanering och flygplansbesiktningar. Kunder är alla flygbolag, såväl linje- som charteroperatörer, primärt de som flyger på den nordiska marknaden. Men bolagets tillgångar i form av kompetens och certifieringar gör att bolaget har kunnat attrahera kunder även utanför Norden. Man har en stark kundbas i bolag som SAS, City Jet, Volotea, samt försvarsalliansen NATO (övervakningsflyg baserat i Venedig). Företagets ambition är att vara Nordens ledande oberoende leverantör av flygplansunderhåll.

Nordic MRO är inne i en stark tillväxtfas. Bolaget har huvudkontor med hangar på Arlanda, permanenta baser med hangar för tyngre underhåll i Göteborg och Köpenhamn, samt line-stationer på flygplatserna i Oslo och Malmö. Bolaget erbjuder line-underhåll på alla sina baser. Under 2017 expanderade bolaget på kunders begäran sin underhållstjänst och etablerade fem line-baser i Italien och en på Island. Under 2018 fortsatte expansionen när bolaget i oktober, på uppdrag av flygbolaget Nordavia, etablerade tre baser i Ryssland.

Flygplansunderhåll är noga reglerat av luftfartsmyndigheter och certifieringsbehovet utgör en barriär mot nya konkurrenter. Nordic MRO innehar alla relevanta certifieringar för lättare underhåll på flygplan från Boeing, Airbus, Bombardier och ATR, samt för tyngre underhåll på de vanligaste flygplanen från Boeing och Airbus.

Marknaden har god underliggande tillväxt. Passagerarunderlaget fortsätter att öka. Mellan flygbolagen finns en mycket stark kostnadskonkurrens som drivs av lågkostnadsaktörer som Ryanair och Norwegian, och flygbolagen letar kontinuerligt efter möjligheter att öka flexibiliteten och minska kostnader till exempel genom att outsourca underhåll. Underhåll står för runt tio procent av ett flygbolags kostnader.

Besök gärna Nordic MROs hemsida:

Nordic MRO